Prievaly

Zmluvy

Zoznam zmlúv za rok 2022

Názov súboru Veľkosť
1-P-Peterka-Prievaly-Najomna_zmluva_o_najme_pozemkov_na_polnohospodarske_ucely_zo_dna_02-01-2022 125.5 KB
2-Ing-L-Kuba-Jablonica-Najomna_zmluva_o_najme_pozemkov_na_polnohospodarske_ucely_zo_dna_02-01-2022 128.56 KB
3-NASES_Trnava-Zmluva_o_poskytovani_kvalifikovanych_doveryhodnych_sluzieb_zo_dna_17-01-2022 196.68 KB
4-NASES_Trnava-Zmluva_o_vydani_a_pouzivani_mandatneho_certifikatu_zo_dna_17-01-2022 177.84 KB
5-MPSVR_SR-Zmluva_o_poskytnuti_financneho_prispevku_na_poskytovanie_soc-sluzby_v_zariadeniach_pre_FO_na_rok_2022_zo_dna_03-02-2022 10.13 MB
6-UPn_sro_Bratislava-Zmluva_o_vyhotoveni_diela_zo_dna_08-02-2022 240.29 KB
7-MgrMgrart_Ivan_Pilny_Jablonica-Zmluva_o_dielo_zo_dna_24-02-2022 1.18 MB
8-BTT_sro_Bratislava-Darovacia_zmluva_c-2-2022_zo_dna_11-01-2022 108.92 KB
9-Fidentia_sro_Bratislava-Darovacia_zmluva_c-3-2022_zo_dna_11-01-2022 118.47 KB
10-FCC_Slovensko_sro_Zohor-Dodatok_k_zmluve_o_nakladani_s_KO_DSO_a_objemnym_odpadom_zo_dna_07-03-2022 212.26 KB
11-UPSVaR_Senica-Dohoda_c-22-07-054-7_o_poskytnuti_financneho_prispevku_na_podporu_rozvoja_miestnej_a_regionalnej_zamestnanosti_zo_dna_24-01-2022 711.59 KB
12-UPSVaR_Senica-Dohoda_c-22-07-054-21_o_poskytnuti_financneho_prispevku_na_podporu_zamestnavania_znevyhodnenych_zo_dna_23-03-2022 887.75 KB
13-JJastrab_JJastrabova_Prievaly-Kupna_zmluva_o_predaji_majetku_zo_dna_07-04-2022 155.25 KB
14-JPetrovicSPetrovicova-Kupna_zmluva_zo_dna_08-04-2022 196.13 KB
15-RVC_Senica_sroSenica-Dodatok_c5_k_zmluve_o_poskytovani_auditorskych_sluzieb_zo_dna_11-04-2022 86.68 KB
16-IPBOZ_sroKovalov-Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_zo_dna_29-04-2022 326.01 KB
17-Trnavsky_samospravny_kraj_Trnava-Zmluva_o_poskytnuti_ucelovej_dotacie_zo_dna_12-05-2022 355.23 KB
18-Dobrovolna_poziarna_ochrana_SR_Bratislava-Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_DPO_SR_zo_dna_29-04-2022 290.55 KB
19-TZMO_Slovakia_sro_Senec-Darovacia_zmluva_zo_dna_13-05-2022 131.38 KB
20-IngPavol_Tallo_Marvell-Myjava-Zmluva_o_sprostredkovani_zo_dna_02-06-2022 215.59 KB
21-IngPavol_Tallo_Marvell-Myjava-Zmluva_o_zabezpeceni_spracovania_podkladov_pre_vyradkonanie_regiszaznamov_zo_dna_02-06-2022 105.25 KB
22-FCC_Slovensko_sro_Zohor-Dodatok_k_zmluve_o_nakladani_s_KO_DSO_a_objemnym_odpadom_zo_dna_28-06-2022 123.28 KB

Zoznam zmlúv za rok 2021

Názov súboru Veľkosť
1-P-Zongor-Plavecky_Peter-Zmluva_o_dielo_zo_dna_07-01-2021 729.86 KB
2-K-Skrabakova-Prievaly-Zmluva_o_dielo_zo_dna_08-01-2021 711.41 KB
3-TOPSET_Solutions_sroStupava-Zmluva_o_dielo_na_pasportizaciu_cintorina_zo_dna_25-01-2021 4.18 MB
4-RadioLAN_spolsroBratislava-Zmluva_o_pripojeni_cislo-2210000564_zo_dna_27-01-2021 2.79 MB
5-MPSVR_SR-Zmluva_o_poskytnuti_financneho_prispevku_na_poskytovanie_soc-sluzby_v_zariadeniach_pre_FO_na_rok_2021_zo_dna_02-02-2021 9.79 MB
6-Natur-pack_asBratislava-Dodatok_c2_k_zmluve_o_zabezpsystemu_zdruznakladania_s_odpadmi_z_obalov_zo_dna_25-02-2021 1.48 MB
7-A-Mihaliskova_Bratislava-Zamenna_zmluva_zo_dna_05-03-2021 1.31 MB
8-FCC_Slovensko_sro_Zohor-Dodatok_k_zmluve_o_nakladani_s_KO_DSO_a_objemnym_odpadom_zo_dna_26-03-2021 778.14 KB
9-J-Sterusky-Prievaly-Zmluva_o_dielo_zo_dna_06-04-2021 760.79 KB
10-Espik_Group_sro_Orlov-Ramcova_zmluva_o_poskytovani_sluzby_pri_zbere_a_odvoze_odpadu_zo_dna_14-04-2021 2.3 MB
11-Synagoga_Sastin-Straze-Darovacia_zmluva_zo_dna_15-04-2021 518.64 KB
12-Dobrovolna_poziarna_ochrana_SR_Bratislava-Zmluva_c521022_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_DPO_SR_zo_dna_11-05-2021 317.43 KB
13-Zmluva_o_poskytnuti_sluzby-Gemini_Group_sroBratislava_zo_dna_13-05-2021 1.51 MB
14-Obcianske_zdruzenie_Podhoran_Plavecky_Peter-Zmluva_o_poskytnuti_financneho_prispevku_zo_dna_11-06-2021 1.22 MB
15-Osobnyudajsk_sro_Kosice-Zmluva_o_zabezpeceni_vykonu_cinnosti_zodpovednej_osoby_zo_dna_18-06-2021 998.75 KB
16-red_cube_construction_sro_Prievaly-Zmluva_o_zriadeni_vecnych_bremien_v_prospech_tretej_osoby_Zapadoslovenska_distribucna_asBratislava_zo_dna_09-06-2021 433.15 KB
17-UPSVaR_Senica-Dohoda_c-21-07-054-29_na_podporu_rozvoja_miestnej_a_regionalnej_zamestnanosti_zo_dna_21-07-2021 748.96 KB
18-VaV_Akademy_sroPresov-Zmluva_o_podmienkach_spoluprace_c-ISR-PO-09-07-2021-06-AKA_zo_dna_09-07-2021 169.78 KB
19-ESPIK_Group_sroOrlov-Ramcova_zmluva_o_zberepreprave_a_zneskodneni_vybranych_zloziek_KO_zo_dna_07-09-2021 652.79 KB
20-BVS_asBratislava-Zmluva_cPZ00022765-010_o_pripojeni_vodovodnej_pripojky_a_o_dodavke_pitnej_vody_a_odvadzani_odpadovych_vod_zo_dna_09-09-2021 419.32 KB
21-UPSVaR_Senica-Dohoda_c21-07-010-44_o_pomoci_v_hmotnej_nudzi_zo_dna_28-09-2021 347.81 KB
22-Urad_vlady_SR_Bratislava-Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_z_rozpoctovej_rezervy_predsedu_vlady_SR_na_opravu_vojnovych_hrobov_zo_dna_24-09-2021 619.04 KB
23-Zapadoslovenska_distribucna_asBratislava_red_cube_construction_asPrievaly-Dodatok_c1_k_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_zo_dna_14-10-2021 160.87 KB
24-J-Sterusky-Prievaly-Zmluva_o_dielo_zo_dna_22-10-2021 138.28 KB
25-P-Zongor-Plavecky_Peter-Zmluva_o_dielo_zo_dna_01-12-2021 144.69 KB
26-MPSVR_SR_Bratislava-Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_k_ziadosti_c3192-2021_podla_zakona_o_dotaciach_v_posobnosti_MPSVR_zo_dna_17-12-2021 593.2 KB
27-COLAS_Slovakia_asTrnava-Zmluva_o_dielo_zo_dna_20-12-2021 549.43 KB
28-Mesto_Senica-Dodatok_c2_k_zmluve_uzatvorenej_podla_zakona_o_obecnom_zriadeni_o_vykonavani_posudkovej_cinnosti_zo_dna_20-12-2021 152.71 KB
29-Zachrana_OZ_Svabovce-Darovacia_zmluva_zo_dna_20-12-2021 51.87 KB

Zoznam zmlúv za rok 2020

Názov súboru Veľkosť
1-MPSVR_SR-Zmluva_o_poskytnuti_financneho_prispevku_na_poskytovanie_soc-sluzby_v_zariadeniach_pre_FO_na_rok_2020_zo_dna_23-01-2020 9.22 MB
2-BVS_a-s-Bratislava-Zmluva_o_uzatvor-buducej_zmluvy_o_odbor-vykone_prevadzky_verejneho_vodovodu_zo_dna_24-01-2020 5.9 MB
3-BVS_a-s-Bratislava-Zmluva_o_uzatvor-buducej_zmluvy_o_odbor-vykone_prevadzky_verejn-kanalizacie_zo_dna_24-01-2020 6.09 MB
4-Lesy_Slovenskej_republiky_Smolenice-Zmluva_c1-2020_zo_dna_15-01-2020 4.08 MB
5-J-Hlavaty-P-Seliga-D-Bingart-Kupna_zmluva_zo_dna_26-02-2020 2.13 MB
6-J-Sterusky-Prievaly-Zmluva_o_dielo_zo_dna_28-02-2020 799.32 KB
7-Dobrovolna_poziarna_ochrana_SR_Bratislava-Zmluva_c520083_zo_dna_16-03-2020 1.77 MB
8-Natur-pack_asBratislava-Dodatok_c1_k_zmluve_o_zabezpsystemu_zdruznakladania_s_odpadmi_z_obalov_zo_dna_18-03-2020 4.23 MB
9-FCC_Slovensko_sro_Zohor-Dodatok_k_zmluve_o_nakladani_s_KODSO_a_objemnym_odpadom_k_zmluve_c_S031100022_zo_dna_24-3-2020 758.18 KB
10-PALKOVIC-SK_sroHlboke-Zmluva_o_dielo_c-1-2020-zo_dna_20-04-2020 6.22 MB
11-Slovak_Telekom_Bratislava_-_Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb-c-1 1.92 MB
12-Slovak_Telekom_Bratislava_-_Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb-c-2 2.09 MB
13-J-Sterusky-Prievaly-Zmluva_o_dielo_zo_dna_15-06-2020 750.45 KB
14-O-Robotova-Povazska_Bystrica-Kupna_zmluva_zo_dna_31-07-2020 703.29 KB
15-A-Mudrochova-Jablonica-Kupna-zmluva-zo-dna-12-08-2020 946.18 KB
16-Vyroba_kamena_a_pieskov_spols_ro_Bukova-Kupna-zmluva-zo-dna-21-08-2020 615.18 KB
17-BVS_as_Bratislava-Zmluva_o_uzatvoreni_buducej_zmluvy_o_odbornom_vykone_prevadzky_verejnej_kanalizacie_zo_dna_23-09-2020 3.24 MB
18-BVS_as_Bratislava-Zmluva_o_uzatvoreni_buducej_zmluvy_o_odbornom_vykone_prevadzky_verejneho_vodovodu_zo_dna_23-09-2020 3.08 MB
19-Slovak_Telekom_as_Bratislava-Kupna_zmluva_c9926113470_zo_dna_23-09-2020 1.04 MB
20-Slovak_Telekom_as_Bratislava-Kupna_zmluva_c9926113506_zo_dna_23-09-2020 1.04 MB
21-Slovak_Telekom_as_Bratislava-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_zo_dna_25-09-2020 1.13 MB
22-TOPSET_Solutions_sroStupava-Zmluva_o_aktualizacii_programov_systemovej_podpore_a_licencna_zmluva_zo_dna_06-10-2020 4.81 MB
23-TOPSET_Solutions_sroStupava-Zmluva_o_poskytnuti_IR_UPVS_Registratura_zo_dna_06-10-2020 8.29 MB
24-SPP_asBratislava-Zmluva_o_dodavke_plynu_zo_dna_17-09-2020 645.55 KB
25-Zapadoslovenska_distribucna_asBratislava-Zmluva_o_pripojeni_odberneho_elektrickeho_zariadenia_zo_dna_17-09-2020 280.96 KB
26-UPSVaR_Senica-Dohoda_c20-07-010-27_o_pomoci_v_hmotnej_nudzi_zo_dna_20-10-2020 1.51 MB
27-ESPIK_Group_sroOrlov-Zmluva_o_poskytovani_sluzby_pri_zbere_a_odvoze_odpadu_zo_dna_19-11-2020 6.24 MB
28-J-Sterusky-Prievaly-Zmluva_o_dielo_zo_dna_10-11-2020 782.34 KB
29-R-Tarkos_Prievaly-Zamenna_zmluva_zo_dna_07-12-2020 5.49 MB
30-J-Sterusky-Prievaly-Zmluva_o_dielo_zo_dna_01-12-2020 806.73 KB
31-M-Kocurik-Cerova-Zmluva_o_dielo_zo_dna_18-12-2020 766.44 KB
32-M-Tomek-Cerova-Zmluva_o_dielo_zo_dna_18-12-2020 763.34 KB
33-Hartmann-Rico_spolsro_Bratislava-Darovacia_zmluva_zo_dna_04-11-2020 713.37 KB
34-ZSE_Energia_asBratislava-Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_plynu-Maloodber_zo_dna_22-12-2020 1.49 MB
35-ZSE_Energia_asBratislava-Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_FirmaIndividual_zo_dna_22-12-2020 5.75 MB
36-Nadacia_SPP_Bratislava-Zmluva_o_poskytnuti_financneho_prispevku_Pohamame_SPPolu_c169-2020_zo_dna_28-12-2020 3.35 MB
37-P-Zongor-Plavecky_Peter-Zmluva_o_dielo_zo_dna_28-12-2020 740.11 KB
38-SR-Statisticky_urad_SR_Bratislava-Zmluva_o_vypozicke_zo_dna_22-12-2020 516.73 KB
39-Ministerstvo_financii_SR_Bratislava-Zmluva_o_navratnej_financnej_vypomoci_zo_dna_13-11-2020 1.64 MB
40-Premier_Consulting_EU_sro_Komarno-Zmluva_o_dielo_cEA_ED_030_zo_dna_30-11-2020 420.83 KB

Zoznam zmlúv za rok 2019

Názov súboru Veľkosť
1-MPSVR-SR-Zmluva-o-poskytnuti-financneho-prispevku-na-poskytovanie-socsluzby-v-zariadeniach-pre-FO-zo-dna-25-01-2019 7.32 MB
2-FCC_Slovensko_sro_Zohor-Dodatok_k_zmluve_o_nakladani_s_KODSO_a_objemnym_odpadom_k_zmluve_c_S031100022_zo_dna_2-4-2019 791.74 KB
3-RVC_Senica_sro-Dodatok_c4_k_zmluve_o_poskytovani_auditorskych_sluzieb_zo_dna_1-4-2019 1.91 MB
4-Regionalne_zdruzenie_Vah-Dunaj-Ipel_Iza-Zmluva_o_dielo_zo_dna_29-4-2019 1.16 MB
5-Lomteccom_asBratislava-Zmluva_o_poskytovani_elektronickych_sluzieb_ESMAO_a_zabezpecenia_licencie_zo_dna_27-5-2019 7.77 MB
6-FootBallGolf_sroBratislava-Zmluva_o_najme_obecneho_pozemku_zo_dna_31-5-2019 1.65 MB
7-Trnavsky_samospravny_kraj_Trnava-Zmluva_c32-2-S-2019_o_poskytnuti_ucelovej_dotacie_zo_dna_12-6-2019 1.51 MB
8-Agropartner_sro_Plavecke_Podhradie-Najomna_zmluva_zo_dna_06-05-2019 826.41 KB
9-P-Peterka_Prievaly-Najomna_zmluva_zo_dna_06-05-2019 732.54 KB
10-PALKOVIC-SK_sro_Hlboke-Zmluva_o_dielo_zo_dna_14-06-2019 1.18 MB
11-FIRECONTROL_SAFETY_sro_Trnava-Dodatok_c1_k_Zmluve_o_poskytovani_c33-06-2019_zo_dna_30-06-2019 260.52 KB
12-Dobrovolna_poziarna_ochrana_SR_Bratislava-Zmluva_c59100_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_DPO_SR_zo_dna_16-07-2019 2.4 MB
13-Trnavsky_samospravny_kraj_Trnava-Zmluva_c059-3-O-SP-2019_o_poskytnuti_ucelovej_dotacie_zo_dna_22-07-2019 473.34 KB
14-Narodny_bezpecnostny_urad_Bratislava-Zmluva_o_poskytovani_kvalifikovanych_doveryhodnych_sluzieb_zo_dna_23-07-2019 220.04 KB
15-SR_zastupena_MINV_SR_Bratislava-Zmluva_o_vypozicke_cKRHZ-TT-2019-394-008_zo_dna15-07-2019 2.93 MB
16-Urad_vlady_SR_Bratislava-Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_podporu_rozvoja_sportu_na_rok_2019_zo_dna_15-08-2019 4.4 MB
17-DOXX_stravne_listky_sro_Zilina-Zmluva_o_zabezpeceni_poskytovania_stravovania_pre_zamestnancov_zo_dna_05-09-2019 798.38 KB
18-Deliver_Doors_sro_Slovensky_Grob-Zmluva_o_dielo_c1-2019_zo_dna_12-09-2019 1.6 MB
19-J_a_B-Orsulakovi_Prievaly-Kupna_zmluva_zo_dna_6-11-2019 1.14 MB
20-L_Toth_Senica_-_Kupno-predajna_zmluva_zo_dna_12-11-2019 541.5 KB
21-Union_poistovna_asBratislava-Poistna_zmluva-Union_havarijne_poistenie_zo_dna_15-11-2019 1.52 MB
22-COOP_Jednota_sdSenica-Zmluva_o_najme_nehnutelnosti_zo_dna_30-10-2019 778.79 KB
23-HARTMANN-RICO_spolsro-Bratislava-Darovacia_zmluva_zo_dna_15-11-2019 632.13 KB
24-Ing-M-Sisolak_Svaty_Jur-Zmluva_o_dielo_24092019_Prievaly_vodovod_Lokalita_Zahrady_zo_dna_29-10-2019 1.69 MB
25-Ing-M-Sisolak_Svaty_Jur-Zmluva_o_dielo_25092019_Prievaly_splaskova_kanalizacia_Lokalita_Zahrady_zo_dna_29-10-2019 1.69 MB
26-Ing-L-Drobna-Stara_Tura-Kupna_zmluva_zo_dna_16-12-2019 1.07 MB
27-Vyskumny_ustav_vodneho_hospodarstva_Bratislava-Dohoda_o_umiestneni_monitorovacieho_objektu_na_pozemku_zo_dna_18-12-2019 1 MB

Zoznam zmlúv za rok 2018

Názov súboru Veľkosť
1.I.Kozak KH Senica-Zmluva o najme hnutelnej veci D-rent cislo 002-2018 zo dna 11.1.2018 4.73 MB
2.FCC Slovensko sro Zohor-Dodatok k zmluve o nakladani s KODSO a objemnym odpadom k zmluve c. S031100022 zo dna 11.1.2018 715.75 KB
3.TOPSET Solutions sro Stupava-Zmluva o aktualizacii programov systemovej podpore a licencna zmluva zo dna 16.1.2018 4.94 MB
4.MPSVR-SR-Zmluva-o-poskytnuti-financneho-prispevku-na-poskytovanie-soc.sluzby-v-zariadeniach-pre-FO-zo-dna-9.2.2018 10.58 MB
5.RVC-Senica-sro-Dodatok-c.3-k-zmluve-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb-zo-dna-9.4.2018 514.58 KB
6.NATUR-PACK-as-Bratislava-Zmluva-o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov-zo-dna-24.4.2018 3.83 MB
7.RadioLAN-spol-sro-Bratislava-Zmluva-o-najme-zo-dna-16.5.2018 731.13 KB
8.RadioLAN-spol-sro-Bratislava-Zmluva-o-najme-reklamnych-priestorov-zo-dna-16.5.2018 1.07 MB
9.CS-sro-Trnava-Zmluva-o-dielo-c.ZoD-2018-05-05-zo-dna-18.5.2018 3.12 MB
10.Dobrovolna-poziarna-ochrana-SR-Bratislava-Zmluva-c.58-027-o-poskytnuti-dotacie-z-prostriedkov-DPO-SR-zo-dna-18.5.2018 1.71 MB
11.P.a-M.Olsovski-Prievaly-Kupna-zmluva-zo-dna-22.3.2018 1.94 MB
12.Zapadoslovenska-distribucna-a.s.Bratislava-Zmluva-c.121804254-o-pripojeni-odberneho-elektr.zariadenia-zo-dna-31.7.2018 1.25 MB
13.Zapadoslovenska-distribucna-a.s.Bratislava-Zmluva-c.1121805852-o-pripojeni-odberneho-elektr.zariadenia-zo-dna-31.7.2018 1.24 MB
14.Trnavsky-samospravny-kraj-Trnava-Zmluva-c.218-3-SP-2018-o-poskytnuti-ucelovej-dotacie-zo-dna-10.8.2018 618.67 KB
15.CEZ-Slovensko-sro-Bratislava---Zmluva-o-zdruzenej-dodavke-elektriny-zo-sieti-NN-odberatelovi-mimo-domacnost-c.IO13-039-zo-dna-23.8.2018 2.37 MB
16.CEZ-Slovensko-sro-Bratislava---Zmluva-o-zdruzenej-dodavke-plynu-odberatelovi-mimo-domacnost-c.IO13-040-zo-dna-23.8.2018 2.08 MB
17.CEZ-Slovensko-sro-Bratislava---Zmluva-o-zdruzenej-dodavke-elektriny-zo-sieti-NN-odberatelovi-mimo-domacnost-c.IO13-054-zo-dna-23.8.2018 2.09 MB
18.Komensky-sro-Kosice-Dodatok-c.DBK-18-06-0206-k-Zmluve-o-poskytovani-sluzieb-zo-dna-28.8.2018 997.12 KB
19.R.a-O.Uhrinkovi-E.-Kalensky-M.-Pericka-K.Rudolfova-J.Velicky-J.-Gazdik-F.-a-S.-Zovakovi-Prievaly-Kupna-zmluva-zo-dna-21.9.2018 1.52 MB
20.TOPSET-Solutions-sro-Stupava-Zmluva-o-povereni-spracuvanim-osobnych-udajov-zo-dna-26.9.2018 5.61 MB
21.A.Rajnoha-Mankovce-Kupnopredajna-zmluva-zo-dna-25.10.2018 471.84 KB
22.Ing.arch.I.Kopecka-Senica-Zmluva-o-poskytovani-architektonickych-sluzieb-zo-dna-1.11.2018 1.82 MB
23.MV-SR-Bratislava-Zmluva-c.PHZ-OPK1-2018-002924-o-poskytnuti-dotacie-zo-stat.rozpoctu-MV-SR-zo-dna-19.10.2018 4.7 MB
24.Primabanka-a.s.Zilina-Zmluva-o-beznom-ucte-LD-Bezny-zo-dna-22.11.2018 263.55 KB
25.Primabanka-a.s.Zilina-Zmluva-o-beznom-ucte-DEP-LD-zo-dna-22.11.2018 260.49 KB
26.Slovensky-Cerveny-kriz-Uzemny-spolok-Senica-Zmluva-o-odbornej-pomoci-zo-dna-22.11.2018 456.71 KB
27.Asseco-Solutions-a.s.Bratislava-Zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajov-sprostredkovatelom-zo-dna-25.5.2018 1.16 MB
28.IreSoft-s.r.o.BrnoCR-Licencna-zmluva-IS-CYGNUS-zo-dna-6.11.2018 3.58 MB
29.IreSoft-s.r.o.BrnoCR-Zmluva-o-spolupraci-pri-ochrane-osobnych-udajov-zo-dna-6.11.2018 3.65 MB
30.Ing.R.Bezak-BEZAK-HOLZ-Chynorany-Dodatok-k-najomnej-zmluve-o-najme-lesnych-pozemkov-Obce-Prievaly-zo-dna-21.12.2018 291.2 KB
31Bilikova_sroPrievaly-Zmluva_o_poskytovani_stravovania_zo_dna_28122018 1.07 MB

Zoznam zmlúv za rok 2017

Názov súboru Veľkosť
1.M.UhrinkovaP.Markovic Prievaly - Kupna zmluva zo dna 23.01.2017 633.52 KB
2.MPSVR SR-Zmluva o poskytnuti financneho prispevku na financovanie soc.sluzby v zariadeni socialnych sluzieb zo dna 24.1.2017 6.54 MB
3.E.Kalensky a Z.Kalenska Prievaly - Kupna zmluva zo dna 02.03.2017 640.26 KB
4.Mesto Senica-Zmluva o vykonavani posobnosti specialneho stavebneho uradu pre miestne komunik.a ucelove komunik. zo dna 7.3.2017 821.83 KB
5.Boni Fructi Dunajska Luzna- Zmluva o spolupraci a Kupna zmluva ZS zo dna 18.5.2017 1.46 MB
6.Boni Fructi Dunajska Luzna- Zmluva o spolupraci a Kupna zmluva MS zo dna 18.5.2017 1.48 MB
7.Dobrovolna poziarna ochrana SR-Zmluva c.57041 o poskytnuti dotacie z prostriedkov DPO SR zo dna 31.5.2017 1.65 MB
8.J.aE.Lukackovi J.Ovsiankova J.a A.Ondrovi D.Uhrinkova V. Bartejs J.a E.Perickovi Prievaly - Kupna zmluva zo dna 31.05.2017 1.83 MB
9.MUDr.Anna Olsovska Jablonica-Zmluva o vypozicke zo dna 21.6.2017 813.44 KB
10.CS sro Trnava-Zmluva o dielo c. ZoD 2017-05-03 zo dna 12.7.2017 2.76 MB
11.Minist.pracesoc.veci a rodiny SR-Zmluva o poskytnuti dotacie k ziadosti c.190-2017 zo dna 28.6.2017 2.55 MB
12.Espik Group sro Orlov - Zmluva o poskytovani sluzby pri zbere a odvoze odpadu zo dna 1.8.2017 2.75 MB
13.Ekocharita Slovensko Slovensku Kezmarok-Zmluva o zabezpeceni zberu pouzitych textiliiodevov a obuvi zo dna 16.8.2017 987.85 KB
14.IPBOZ sro Kovalov-Zmluva o poskytovani sluzieb zo dna 5.10.2017 1.8 MB
15.Primabanka Slovensko a.s.Zilina-Zmluva o beznom ucte zo dna 05.12.2017 304.4 KB
16.Swietelsky-Slovakia spol.s.ro Bratislava - Navrh zmluvy o dielo c.P18-013-0076 zo dna 30.11.2017 4.53 MB
17.UPN sro Bratislava - Zmluva o vyhotoveni diela zo dna 07.12.2017 1.43 MB
18.MV SR-Okresny urad Trnava - Zmluva c.33-TR-2017 o poskytnuti dotacie v oblasti prevencie kriminality zo dna 13.12.2017 2.64 MB
19.UPSVaR Senica - Dohoda c.17-07-50J-42 o poskytnuti prispevku na podporu rozvoja miestnej a regionalnej zamestnanosti zo dna 13.12.2017 8.25 MB
20.Slovak Telekom as Bratislava - Kupna zmluva zo dna 13.12.2017 1.35 MB
21.Topset Solutions sro Stupava - Dodatok c.4 k Zmluve o aktualizacii programov systemovej podpore a licencnej zmluve zo dna 15.12.2017 1.84 MB
22.MANNET spol.s.r.o. Madunice - Kupna zmluva c. Z201763714_Z zo dna 29.11.2017 127.12 KB
23.H.Tarkosova Ing.A.Tarkosova T.Tarkos Prievaly V. Paulikova Rohoznik - Kupna zmluva zo dna 27.12.2017 2.53 MB
24.BVS as Bratislava - Zmluva c.PZ00175642-001 o dodavke pitnej vody a odvadzani odpadovych vod zo dna 11.10.2017 1.54 MB

Zoznam zmlúv za rok 2016

Názov súboru Veľkosť
1.Metrostav a.s.Praha -Zmluva o dielo na zhotovenie stavby Projekt pozemkovych uprav Prievaly zo dna 5.1.2016 5.23 MB
2.Metrostav a.s.Praha -Dodatok c.1 k zmluve o dielo na zhotovenie stavby Projekt pozemkovych uprav Prievaly zo dna 7.1.2016 650.48 KB
3.A.S.A.Slovensko Zohor - Dodatok k zmluve o nakladani s kom.odpadom DSO a objemnym odpadom zo dna 2.1.2016 1.03 MB
4.MPSVaR -Zmluva o poskytnuti financ.prispevku na financov.social.sluzby v zariad.soc.sluzieb zo dna 27.01.2016 5.09 MB
5.J.Sterusky Prievaly - Najomna zmluva zo dna 18.02.2016 598.02 KB
6.M.Fojtik-Rolvis -Ziar nad Hronom - Zmluva o dielo c.120216 zo dna 29.2.2016 869.28 KB
7.MLOCK sro Nove Zamky - Mandatna zmluva na vykon stavebneho dozoru a odborneho poradenstva zo dna 21.3.2016 1.44 MB
8.RVC Senica-Dodatok c.2 k zmluve zo dna 14.5.2010 o poskytovani auditorsykch sluzieb zo dna 11.4.2016 345.08 KB
9.NATUR-PACK a.s.Bratislava- Zmluva o uzavreti buducej zmluvy zo dna 20.4.2016 1.73 MB
10.Dobrovolna poziarna ochrana SR-Zmluva c.36045 o poskytnuti dotacie z prostriedkov DPO SR zo dna 28.4.2016 1.8 MB
11.Skladka Cerova sro-Zmluva o nakladan s odpadom 1-2016 zo dna 3.5.2016 636.17 KB
12.Boni Fructi Dunajska Luzna- Zmluva o spolupraci a Kupna zmluva ZS zo dna 11.5.2016 1.41 MB
13.Boni Fructi Dunajska Luzna- Zmluva o spolupraci a Kupna zmluva MS zo dna 11.5.2016 1.45 MB
14.J.a L.Zavisovi Prievaly-Kupna zmluva zo dna 16.5.2016 701.35 KB
15.NATUR-PACK a.s.-Zmluva o zabezpeceni systemu zdruzeneho nakladania s odpadmi z obalov zo dna 28.6.2016 2.39 MB
16.J.a L.Zavisovi Prievaly-Dodatok ku kupnej zmluve zo dna 15.7.2016.PDF 336.05 KB
17.M.Mihokova Prievaly - Darovacia zmluva zo dna 21.7.2016 614.62 KB
18.EuroGen sro Prievaly-ramcova kupna zmluva na dodavku masa zo dna 26.8.2016 990.59 KB
19.Mesto Senica - Zmluva o povereni spracuvanim osobnych udajov zo dna 29.6.2015 1.01 MB
20.M.Hlavaty Prievaly a S.Bilka Jablonica - Kupna zmluva zo dna 11.10.2016 684.69 KB
21.M. Hlavaty Prievaly a S.Bilka Jablonica Dodatok c. 1 ku kupnej zmluve zo dna 14.11.2016 292.85 KB
22.Primabanka a.s. - Zmluva o terminovanom uvere c. 44-006-16 zo dna 13.12.2016 1.08 MB
23.Mgr.P.Valek Prievaly - Kupna zmluva zo dna 16.12.2016 610.08 KB
24.Narodna banka Slovenska-DArovacia zmluva zo dna 20.12.2016 1009.34 KB
25.Slovak Telekom Bratislava-Dodatok k zmluve o poskytovani verejnych sluzieb zo dna 27.12.2016 1.05 MB
26.Slovak Telekom-Dodatok z Zmluve o poskytovani verejnych sluzieb zo dna 29.12.2016 1.19 MB
27.FCC Slovensko sro Zohor-Dodatok k zmluve o nakladani s KODSO a objemnm odpadom zo dna 27.12.2016 784.96 KB
28.R.Pavlik Prievaly - Najomna zmluva zo dna 30.12.2016 548.51 KB
29.Mgr. P.Holicova Ziar nad Hronom - Najomna zmluva zo dna 30.12.2016 563.12 KB

Zoznam zmlúv za rok 2015

Názov súboru Veľkosť
1.A.S.A.Slovensko-dodatok k zmluve o nakladani s KO DSO a OO zo dna 26.01.2015 483.39 KB
2.Min.hosp.SR SIEA-Dodatok c.3 k zmluve o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku zmluva c.KaHR-22VS-1001-0256-77 zo dna 24.02.2015 1.45 MB
3.Min.pracesoc.veci a rodiny SR-Zmluva o poskytnuti financneho prisp.na financovanie socialnej sluzby zo dna 20.1.2015 2.71 MB
4.VEP-vytahyeskalatory-Zmluva o dielo na servis vytahu c.250021 zo dna 7.4.2015 1009.37 KB
5.Prva Europska Konzultacna sro-Zmluva o dielo na zhotovenie projetku c.15-025 zo dna 1.4.2015 936.41 KB
6.Prva Europska Konzultacna sro-Zmluva o dielo na zhotovenie projetku c.15-026 zo dna 1.4.2015 932.96 KB
7.Ing.L.Michalcak-Progres team-Zmluva o dielo c.2015_03_31 zo dna 13.4.2015 391.27 KB
8.MISERICORDIA n.o.-Darovacia zmluva zo dna 14.4.2015 173.59 KB
9.MISERICORDIA n.o.-Darovacia zmluva zo dna 14.4.2015 182.89 KB
10.Zapadoslovenska distribucna -Zmluva o zriadeni vecnych bremien zo dna 6.5.2015 1.19 MB
11.Zapadoslovenska distribucna - Kupna zmluva zo dna 6.5.2015 669.33 KB
12.Slovak Telekom - Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb zo dna 22.5.2015 804.05 KB
13.Ministerstvo vnutra SR-Zmluva o vypozicke hnutelneho majetku statu zo dna 1.7.2015 1.13 MB
14. CS s.r.o.-Zmluva o dielo ZoD 2015-06-05 zo dna 13.7.2015 2.03 MB
15.MISERICORDIA n.o.-Darovacia zmluva zo dna 24.7.2015.PDF 190.93 KB
16.MISERICORDIA n.o.-Darovacia zmluva zo dna 24.7.2015.PDF 182.34 KB
17.A.a M. Slezakovi Prievaly R.a E.Plastiakovi Trnava-Kupna zmluva zo dna 22.7.2008 948.33 KB
18.ISA projekta s.r.o.-Zmluva o dielo na zhotovenie projetku c. 15-057 zo dna 02.10.2015 981.71 KB
19.ISA projekta s.r.o.-Zmluva o dielo na sluzby externeho manazmentu c. 15-058 zo dna 02.10.2015 864.63 KB
20.BVS a.s.Bratislava Zmluva o zabezpeceni odborneho vykonu prevadzky verejneho vodovodu zo dna 23.11.2015 1.67 MB
21.Urad vlady SR - Zmluva o poskytnuti dotacie z rozpoctovej rezervy predsedu vlady SR zo dna 21.09.2015 2.67 MB
22.P. a E.Benakovi Prievaly - Kupna zmluva zo dna 14.12.2015 728.79 KB
22.Tinama Bratislava - Zmluva o dielo c.PR. 04-2015 zo dna 30.10.2015 1.06 MB
23.Ing.R.Tomik Bratislava - Mandatna zmluva na zabezpecenie procesu verejneho obstaravania zo dna 5.10.2015 1.53 MB
24.Mesto Senica - Zmluva o vykonavani posobnosti specialneho stavebneho uradu pre miestne a ucelove komunikacie zo dna 28.12.2015 855.57 KB
25.ADARA Slovakia Hlohovec - Zmluva o dielo 06-2015 1.08 MB
25.ADARA Slovakia Hlohovec - Zmluva o dielo 06-2015 zo dna 30.12.2015 1.08 MB
26. MINV SR -Darovacia zmluva c.p.KRHZ-BB- 1321-2015 zo dna 30.10.2015 1.06 MB
27.J.a G.Uhrinkovi Prievaly - Najomna zmluva zo dna 20.12.2015 622.98 KB
28.S.Tarkos Prievaly - Najomna zmluva zo dna 20.12.2015 609.6 KB
29.P. a E.Benakovi Prievaly - Kupna zmluva zo dna 14.12.2015 728.79 KB

Zoznam zmlúv za rok 2014

Názov súboru Veľkosť
1. MPSVR - Zmluva o poskytnuti finannho prispevku na financovanie socilnej sluzby v zariadeni socilnych sluieb zo da 22.1.2014 2.32 MB
2. A.S.A.Slovensko - Dodatok k zmluve o nakladani s KO DSO OO k zmluve c. SO31100022 zo dna 14.2.2014 461.45 KB
3. Jozef Vadovic-VADAS- Dodatok c.1 k Zmluve o poskytovan sluzieb technika poziarnej ochrany a BOZP zo dna 18.2.2014 189.1 KB
4. Vanci v.o.s.-Zmluva o Dielo c. 19022014 zo dna 19.2.2014 703.82 KB
5. Vanci v.o.s.-Zmluva o poskytovani technickej sluzby zo dna 19.2.2014 539.02 KB
6. Orange Slovensko a.s. -Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb c.A7553636 zo dna 19.2.2014 1.52 MB
7. Orange Slovensko a.s. -Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb c.A7553698 zo dna 19.2.2014 1.47 MB
8. Vanci v.o.s.-Zmluva o kontrole systemu zo dna 24.2.2014 431.33 KB
9. O.S.V.O.com a.s. -Zmluva o dielo c. 3A-ZoD-0200214 zo dna 7.3.2014 4.65 MB
10. UPSVaR-Dohoda c.9-52-2014-SR zo dna 20.3.2014 3.1 MB
11. Komunalna poistovna - Urazove poistenie uchadzacov o zamestnanie zo dna 1.4.2014 503.58 KB
12. Slovak Lines Express a.s.-Zmluva o najme obytnej miestnosti zo dna 1.4.2014 768.28 KB
13. P.a M.Olsovski-Kupna zmluva na pozemok zo dna 2.4.2014 2.22 MB
14. Topset s.r.o.-Dodatok c.3 k zmluvec.A-1891-12-2008 zo dna 3.4.2014 300.39 KB
15. SPZ-PZ Kamenec-Zmluva o odbere kuchyn.odpadu zo dna 3.1.2014 337.25 KB
16. UPSVAR Senica-Dohoda c.27a-52a-2014-SR zo dna 15.4.2014 2.89 MB
17. Orange Slovensko a.s. -Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb c.A7685646 zo dna 25.4.2014 1.21 MB
18. Komunalna poistovna -Urazove poistenie uchadzaco o zamestnanie zo dna 30.4.2014 562.02 KB
19.Min.hosp.SR SIEA-Dodatok c.1 k zmluve o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku zmluva c.KaHR-22VS-1001-0256-77 zo dna 31.7.2014 2.6 MB
20.CEZ Slovensko-Zmluva o zdruz.dodavke plynu odberat.mimo domacnost c.MGC-013 zo dna 5.8.2014 469.62 KB
21.CEZ Slovensko-Zmluva o zdruz.dodavke elektriny zo sieti NN odberat.mimo domacnost c.MCG-014- zo dna 5.8.2014 454.33 KB
22.CEZ Slovensko-Zmluva o zdruz.dodavke elektriny zo sieti NN odberat.mimo domacnost c.MCG-015- zo dna 5.8.2014 447.92 KB
23.CEZ Slovensko-Zmluva o zdruz.dodavke elektriny zo sieti NN odberat.mimo domacnost c.MCG-016- zo dna 5.8.2014 449.32 KB
24.CEZ Slovensko-Zmluva o zdruz.dodavke elektriny zo sieti NN odberat.mimo domacnost c.MCG-017- zo dna 5.8.2014 453.16 KB
25.Slovenska posta -Zmluva o dielo uzavreta podla 536 - zo dna 11.8.2014 1.99 MB
26.M.a A.Somorovski-Kupna zmluva na pozemok-zo dna 30.8.2014 1009.17 KB
27.CNS EuroGrants - Dohoda o urovnani uzatvorena podla 585 - zo dna 8.9.2014 556.62 KB
28.O.S.V.O.comp a.s.-Dodatok c.1 k ZoD 3A-ZoD-0200214 zo dna 13.10.2014 162.49 KB
29.Min.hosp.SR SIEA-Dodatok c.2 k zmluve o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku zmluva c.KaHR-22VS-1001-0256-77 zo dna 16.10.2014 1.23 MB
30.Mesto Senica-Dodatok c.1 k zmluve uzatvorenej o vykonanavani posudkovej cinnosti-zo dna 28.10.2014 286.15 KB
31.Mesto Senica-Dodatok c.3 k zmluve o zriadeni Spolocneho stavebneho uradu-zo dna 28.10.2014 209.24 KB
32.M.a A.Somorovski-Dodatok c.1 ku kupnej zmluve na pozemok-zo dna 6.11.2014 481.66 KB
33.BVS a.s. Bratislava - Zmluva o uzavret buducej zmluvy o odbornom vykone prevadzky zo dna 21.11.2014 942.22 KB

Zoznam zmlúv za rok 2013

Názov súboru Veľkosť
1.UPSVaR - dohoda c.1a-52a-2013-np v-2 zo dna 18.01.2013 992.13 KB
2.TOPSET Solutions s.r.o. -dodatok c.2 ku zmluve c.1891-12-2008 dna 25.01.2013 150.18 KB
3. PPA - zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku c. 3900044 - zo dna 25.01.2013 5.05 MB
4-1.Slovenska inovacna a energeticka agentura - zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku zo dna 25.01.2013 2.17 MB
4-2.Slovenska inovacna a energeticka agentura - zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku zo dna 25.01.2013 4.46 MB
4-3.Slovenska inovacna a energeticka agentura - zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku zo dna 25.01.2013 364.34 KB
5.Ing. Pavol Palka - zmluva o dielo na vykon stavebneho dozoru zo dna 05.03.2013 679.19 KB
6.MDVaRR SR - zalozna zmluva c. 0229-PRB-2011-Z - zo dna 12.04.2013 586.69 KB
7.Statny fond rozvoja byvania - zalozna zmluva c.205-449-2011 - zo dna 15.04.2013 732.28 KB
8.Peter Kiripolsky - zmluva o prenajme pozemku - zo dna 17.04.2013 216.53 KB
9.Ludovit Scepka - zmluva o najme nebytoveho priestoru - zo dna 20.04.2013 296.77 KB
10.Obec Prievaly Tarkos Florian Gardlik Vaclav Vyslouzilova Zdenka - zamenna zmluva zo dna 10.05.2013 1.24 MB
11.MyjavaNET s.r.o. - zmluva o najme nehnutelnosti - pozemku - zo dna 23.05.2013 711.15 KB
12.TSK - zmluva c. 32-3-2013-OSP o poskytnuti ucelovej dotacie zo dna 30.05.2013 558.95 KB
14.UPSVaR - dohoda c.6-52-2013-NP na vykonavanie aktivacnej cinnosti formou mensich obecnych sluzieb - zo dna 17.06.2013 4.14 MB
15.UPSVaR - dohoda c.28-50j-NS-2013-NP o poskytnuti prispevku na podporu rozvoja miestnej a regionalnej zamestnanosti - zo dna 24.06.2013 3.37 MB
16.TSK - zmluva c.003-5-K-2013 o poskytnuti ucelovej dotacie - zo dna 28.06.2013 579.44 KB
17. Marta Skodova a Peter Skoda - zamenna zmluva zo dna 23.07.2013 1.28 MB
18.Environmentalny fond - zmluva c. 92145 08U01 o poskytnuti podpory z Environmentalneho fondu formou dotacie - zo dn 14.08.2013 3.21 MB
19.UPSVaR Senica - dohoda c.38-50j-NS 2013-NP o poskytnuti prispevku na podporu rozvoja miestnej a regionalnej zamestnanosti - zo dna 20.08.2013 2.37 MB
20.Ustav informacii a prognoz skolstva - bezodplatny prevod - modernizacia vzedalavacieho procesu na ZS - zo dna 25.09.2013 2.88 MB
21.FIS Develop - Dodatok c.1 k Zmluve o najme pozemku zo dna 9.10.2011 - zo dna 18.11.2013 176.44 KB
22.FIS Develop - Dodatok c.4 k Zmluve o najme a kupe prenajatej veci zo dna 15.decembra 2008 a naslednych dodatkov c.2 a 3 - zo dna 18.11.2013 208.65 KB
23.MVSR - zmluva PHZ-OPK1-2013-002217-009 - poskytnutie dotacie zo statneho rozpoctu - zo dna 22.11.2013 4.6 MB
24.MVSR - Zmluva o poskytnuti dotacie zo statneho rozpoctu prostrednictvom rozpoctu MVSR na rok 2013 - zo dna 16.12.2013 2.09 MB
25.Slovenska posta a.s. - zmluva o najme nebytovych priestorov - zo dna 17.12.2013 1.52 MB
26.Kupna zmluva COOP jednota23.12.2013 1.04 MB

Zoznam zmlúv za rok 2012

Názov súboru Veľkosť
1.katastralny urad v tt - poskytnutie udajov 26.01.2012 718.16 KB
2.peter peterka - zmluva o prenajme pozemku 01.02.2012 160.11 KB
3.Nemcova Maria - kupna zmluva 14.02.2012 373.43 KB
4.UPSvR Senica - dodatok c.1-2012 k dohode c.26-50a-NS-2011 15.02.2012 630.76 KB
5.UPSvR Senica - dohoda c.3-52-2012-SR 15.02.2012 1006.45 KB
6.Hucovic pavol a manzelka Jozefa - kupna zmluva 05.03.2012 418.59 KB
7.Bilik Milan a manzelka Dana - kupna zmluva 08.03.2012 450.16 KB
8.TINAMA s.r.o. - navrh zmluvy o dielo - rekonstrukcia chodnikov v obci Prievaly - 16.3.2012 4.92 MB
9.MVSR - zmluva c.PPZ-KA-EO-23-30-2012 o poskytnuti dotacie zo SR prostrednictvom rozpoctu MVSR 04.04.2012 1.38 MB
10.UpSvR Senica - dodatok c.1 k dohode c.3-52-2012-SR 10.04.2012 729.03 KB
11.MKSR - zmluva o poskytnuti dotacie z rozpoctu MKSR c.MK-5038-2012-7.3 11.04.2012 743.33 KB
12.MVSR - zmluva c.o.PHZ-OEL1-2012-001256-060 o poskytnuti dotacie zo SR prostrednictvom rozpoctu MVSR 16.04.2012 1.24 MB
13.EMPEMONT Slovakia s.r.o. - zmluva o dielo 27.04.2012 742 KB
14.Hucovic Pavol - zmluva o prenajme pozemku 02.05.2012 762.69 KB
15.EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o. - zmluva o poskytnuti sponzorskeho daru 06.06.2012 316.17 KB
16.Prima Banka Slovensko a.s. - zmluva o beznom ucte 07.06.2012 437.38 KB
17.TSK - zmluva c.003-5-k-2012 o poskytnuti ucelovej dotacie 20.06.2012 412.94 KB
18.pastucha m.pastucha f.matikzaviskocicekkociskovauhrinekoravec v.oravec m.pavelkapavelkovapavlikskrabakcintulacintulova - kupna zmluva - vysporiadanie cesty 2.7.2012 1.44 MB
19.komunalna poistovnaa.s. - poistna zmluva 09.07.2012 1.44 MB
20.komunalna poistovna a.s. - poistna zmluva 09.07.2012 436.13 KB
21.TSK - zmluva c.42-OSTK-2012 o poskytnuti ucelovej dotacie 13.07.2012 569.31 KB
22.Slovenska Katolicka Charita - zmluva o spolupraci c.1-2012 07.08.2012 421.55 KB
23.Prima Banka - zmluva o Dexia komunl eurofondy uvere B c.44-028-10 - Dodatok c.2 09.08.2012 269.6 KB
24.TSK - zmluva c.32-OSATK-2012 o poskytnuti ucelovej dotacie 22.08.2012 226.67 KB
25.Obvodny urad Senica - dodatok c.3 k zmluve cislo COaKR-2008-038 o vypozicke hnutelneho majetku statu 27.08.2012 278.8 KB
26.Alojz Krajcir - zmluva o spoluprci pri zbere pouzivaneho satstva 01.09.2012 1.39 MB
27.LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - komisionarska zmluva 05.09.2012 818.01 KB
28.UpSVaR - dohoda c. 22a-52a-2012-NP V-2 10.09.2012 1.51 MB
29.Kovagaz spol. s r.o. - zmluva o dielo - plynovod a pripojovacie plynovody IBV Ambruvka 26.09.2012 415.7 KB
30.BVS a.s. - zmluva c.00175642_001 02.10.2012 414.65 KB
31.ZSE Energiaa.s. - zmluva o zdruzenej dodavke elektriny - ND senior 12.10.2012 363.82 KB
32.Agropartner spol. s r.o. - kupna zmluva 15.10.2012 218 KB
33.Marek Uhrinek - kupna zmluva 19.10.2012 282.5 KB
34.ZSE Energia a.s. - zmluva o zdruzenej dodavke elektriny 25.10.2012 356.07 KB
35.ZSE Energia a.s. - zmluva o zdruenej dodavke elektriny 25.10.2012 346.52 KB
36.SPP a.s. - dodatok . 01 k zmluve zo da 01.07.2009 o ddavke plynu 30.10.2012 364.61 KB
37.SPP a.s. - Zmluva o dodvke plynu 30.10.2012 446.38 KB
38.Milan Bilik - zmluva o dielo - prevencia proti kriminalite multinfun. ihrisko 12.11.2012 178.2 KB
39.MVSR - zmluva c.26-2012 o poskytnuti dotacie zo sr prostrednictvom rozpoctu mvsr na rok 2012 30.10.2012 825.49 KB
40.ENVIDOM - zmluva o vykonavani oddeleneho zberu elektroodpadu 12.11.2012 868.08 KB
41.Komunalna poistovna - poistenie majetku a zodpovednosti za skodu 22.11.2012 720.37 KB
42.Kovagaz spol. s r.o. - zmluva o dielo 02-2012 dodatok c.1 29.11.2012 132.97 KB
43.Prima banka Slovensko a.s. - zmluva o terminovanom uvere c.44-012-12 18.12.2012 1.63 MB
44.Agropartner spol. s r.o. - najomna zmluva c.2501-2012 18.12.2012 876.04 KB
45. Boni Fructi spol. s r.o.- Zmluva o spoluprci Kpna zmluva zo da 20.6.2012 1.83 MB

Zoznam zmlúv za rok 2011

Názov súboru Veľkosť
1.vadas - poziarna ochrana 05.01.2011 1.22 MB
2.tinama - zmluva o dielo 13.01.2011 1.11 MB
3.komunalna poistovna - urazove poistenie 24.01.2011 769.54 KB
4.dexia - mandatna zmluva 27.01.2011 1.48 MB
5.asekol - vypozicka zbernej nadoby 13.02.2011 1.25 MB
6.holic holicova - kupna zmluva 16.02.2011 41.16 KB
7.mfit - uprava cien 23.02.2011 548.82 KB
8.dexiabankamandatna - zmluva dodatok 22.08.2011 405.72 KB
9.rimskokatolickacirkev - zmluva o prevode vlastictva 03.07.2011 871.13 KB
10.dexiabanka - dodatok 25.07.2011 683.19 KB
11.fisdevelop - dodatok 25.07.2011 268.34 KB
12.sfrb - zmluva o poskytnut podpory vo forme veru 26.07.2011 356.02 KB
13.mdvarrsr - dotacia tech. vybavenie 05.08.2011 114.22 KB
14.mdvarrsr - dotacia byty 05.08.2011 115.73 KB
15.dexiabanka - komunale urodondy uver 09.08.2011 58.59 KB
16.oravec - kupna zmluva 31.08.2011 455.86 KB
17.cahoj - zmluva o pozicke 21.09.2011 279.85 KB
18.agrostav - zmluva o dielo 28.09.2011 188.31 KB
19.rudolf pavlk - zmluva o prenajme pozemku 18.10.2011 165.73 KB
20.mdvrrsr - zmluva o poskyt dotacie 10.11.2011 1.16 MB
21.obec cerova - dodatok k zmluve o vyvoze a skladkovani odpadu 28.12.2011 159.3 KB
22.a.s.a - dodatok o nakladan s ko drob. stavebnym odpadom a objemnym odpadom 31.12.2011 607.82 KB
24.obec cerova - dodatok c.2 k zmluve o vyvoze a skladkovani odpadu c.12-2009 28.12.2011 182.31 KB
25.peter pavlik - zmluva o najme nebytovych priestorov 30.12.2011 443.1 KB
zamenna_a_darovacia_zmluva 48.96 KB