Prievaly

Detské stredisko Jablonica (prevzatá ambulancia od MUDr. Olšovskej od 01.12.2021)

Tel.:  0903/656 777    www.dsjablonica.sk     MUDr. Košík

         

Ordinačné hodiny        chorí a vyšetrenia

     Pondelok                      07:00 - 10:30

     Utorok                          11:30 - 15:00

     Streda                          11:00 - 15:30

     Štvrtok                         11:00 - 15:30

     Piatok                           07:00 - 13:00

 

Poradne a prevencie podľa objednania

MUDr. Lujza DEDEROVÁ

NZZ Sobotište - ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Sobotište 290, 906 05

Zdravotná sestra: Helena Šefčíková

 

                               ORDINAČNÉ HODINY


            Ambulancia CEROVÁ                    Ambulancia SOBOTIŠTE

             (tel.č. 034/6589234)                          (tel.č. 034/6282121)

 

Pondelok:   11.30 - 14.00 hod.                             7.30 - 11.00 hod.

Utorok:         7.30 - 11.00 hod.                           11.30 - 14.00 hod.

Streda:           ----------------                                   7.30 - 12.00 hod.

Štvrtok:        7.30 - 12.00 hod.                              -------------------

Piatok:       11.30 - 14.00 hod.                             7.30 - 11.00 hod.

MUDr. Ihab IBRAHIM, MDDr. Michaela GAVROŇOVÁ

Zdravotná sestra: Elena Malíková

Tel: 034/698 30 07     číslo dverí 201

Zubná ambulancia Poliklinika Senica       Zubná ambulancia Radošovce

  Pondelok:  neordinuje sa                             Pondelok:  neordinuje sa
  Utorok:      08:00 - 15:00                             Utorok:      neordinuje sa 

  Streda:      08:00 - 12:00                             Streda:     13:30 - 16:00
  Štvrtok:      neordinuje sa                             Štvrtok:    neordinuje sa
  Piatok:       08:00 - 13:00                             Piatok:      neordinuje sa

 

Lekáreň SOPHIA - Cerová
Tel.: 034/6589400; 0905/701987

Otváracie hodiny
Pondelok: 08:00-15:00
Utorok:     08:00-15:00
Streda:     08:00-15:00
Štvrtok:    08:00-15:00
Piatok:     08:00-15:00