Prievaly

Všeobecne záväzné nariadenia obce.

 
Príloha Veľkosť
1.Dodatok c.1 o sposobe uhrady za poskytovanu opatrovatelsku sluzbu.pdf 112 KB
2.DOMOV PORIADOK v NB.pdf 66.8 KB
3.Organizacny poriadok obce PRIEVALY zo 14.12.2007.pdf 201 KB
3.Organizacny poriadok obce PRIEVALY zo dna 31.3.2015.PDF 4.83 MB
4.Rokovaci poriadok OZ Prievaly schvaleny OZ dna 23.08.2010.pdf 302 KB
5. Statut obce Prievaly zo dna 31.3.2015.PDF 3.43 MB
5.Statut obce schvaleny OZ dna 31.08.2007.pdf 300 KB
6.Pracovny poriadok schvaleny OZ dna 14.12.2008.pdf 212 KB
7-VZN_c-1-2008_o_urceni_pravidiel_predaja.pdf 508 KB
8.VZN c.2-2008 miestne komuniknikacie.pdf 96.5 KB
9.Zasady hospodarenia s majetkom obce PRIEVALY shvalene OZ Prievaly 13.10.2009.pdf 131 KB
10.VZN c.3-2009 o_posk._jednoraz._davky_v_HN.pdf 170 KB
11.VZN c.4-2009 o poriadku a cistote.pdf 136 KB
12.VZN c.2-2010 o miest.poplatku za odpady.pdf 139 KB
13.VZN c.3-2010 o dotaciach na MSSJ a SK.pdf 371 KB
14.VZN c.4-2010 naklad. s odpadmi.pdf 147 KB
15.VZN c.1-2011 o podmienkach pridelovania a byvania v bytoch urcenych na najom.pdf 256 KB
16.VZN c.2-2011 o vyske prispevku za pobyt v MS.pdf 383 KB
17.VZN c.3-2011 o urceni miesta a casu zapisu.pdf 128 KB
18.VZN c.4-2011 o miestnych daniach.pdf 183 KB
19.VZN c.5-2011 Podmienky najmu a pouzitia inv.KD.pdf 149 KB
20.VZN c.6-2011 poriadok pohrebiska obce Prievaly.pdf 187 KB
21.VZN c.7-2011 - Prevdz.poriadok KD.pdf 323 KB
22.VZN c. 1-2012 o uzemnom plane obce Prievaly.PDF 557 KB
22.VZN c.1-2012 o uzemnom plane obce Prievaly.pdf 80.5 KB
23.VZN c.2-2012 o poskytovani socialnych sluzieb a uhradach za poskytovane sluzby.pdf 120 KB
24.VZN c.3-2012 o miestnych daniach.pdf 236 KB
25.VZN c.4-2012 o miestnom poplatku za odpady.pdf 123 KB
26.VZN c.1-2013 o ureni vysky dotacie na prevadzku a mzdy na diea v materskej skole v skolskych zariadeniach so sidlom na uzemi obce PRIEVALY.pdf 142 KB
27.Dodatok c.1 k VZN 2-2011 o vyske prispevku za pobyt v MS.pdf 704 KB
28.VZN c.4-2013 o miestnych daniach.pdf 326 KB
29.VZN c.5-2013 o miestnom poplatku za odpady.pdf 330 KB
30.VZN c.1-2015 o miest.poplatku za odpady.pdf 75.6 KB
30.VZN c. 1-2015 o miestnom poplatku za KO a DSO na uzemi obce Prievaly.PDF 1.25 MB
31.VZN c.2-2015 o miestnych-daniach.pdf 125 KB
31. VZN c.2-2015 o miestnych daniach.PDF 2.72 MB
32. VZN c.1-2016 o mieste a case zapisu dietata na plnenie povinnej skolskej dochadzky v ZS.PDF 516 KB
33.Sprava nezavisleho auditora k 31.12.2015.PDF 624 KB
34.Zaverecny ucet Obce Prievaly a rozpoctove hospodarenie za rok 2015.PDF 4.38 MB
35.Zasady hospodarenia s financnymi prostriedkami Obce Prievaly.PDF 4.89 MB
36.VZN c.2.2016 o vyske prispevku zak.zastupcu dietata a ziaka na ciastocnu uhradu nakladov na dieta a ziaka v predskolskom a skolskom zariadeni Obce Prievaly.PDF 1.70 MB
37.VZN c.3.2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a DSO na uzemi obce Prievaly.PDF 3.70 MB
38.VZN c.4.2016 o urceni vysky dotacie na mzdy a prevadzku na dieta v MS a dieta skol.zariadenia na rok 2017.PDF 583 KB
39.VZN c.5.2016 o miestnom poplatku za kom.odpady a DSO na uzemi obce Prievaly.PDF 1.22 MB
40.VZN c.6.2016 o miestnych daniach.PDF 2.62 MB
41.Dodatok c.1 VZN c.2.2016 o vyske prispevku zak.zastupcu dietata a ziaka na ciastocnu uhradu nakladov na dieta a ziaka v predskolskom a skolskom zariadeni Obce Prievaly a uhradu stravneho.PDF 1.19 MB
42.VZN c.1.2017 o podmienkach pridelovania a byvania v najomnych bytoch obstaranych z verejnych prostriedkov s podporou statu.PDF 3.16 MB
43.VZN c.2.2017 o rozsahu sposobe urcenia a vyske uhrady za socialne sluzby poskytovane obcou Prievaly.PDF 2.98 MB
43b-VZN_c3-2017_o_poplatkoch_za_znecistovanie_ovzdusia_prevadzkovatelmi_malych_zdrojov_znecistenia_na_uzemi_obce_Prievaly.pdf 1.54 MB
44.-Dodatok-c.1-k-VZN-c.2-2017-o-rozsahu-sposobe-urcenia-a-vyske-uhrady-za-socialne-sluzby-poskytovane-obcou-Prievaly.pdf 1.37 MB
45.VZN-c.1-2018-o-miestnom-poplatku-za-KO-a-DSO-na-uzemi-Obce-Prievaly.pdf 1.93 MB
46.VZN-c.2-2018-o-rozsahusposobe-urcenia-a-vyske-uhrady-za-soc.sluzby-poskytovane-Obcou-Prievaly.pdf 3.97 MB
47-VZN_obce_Prievaly_c-1-2019_o_vyske_mesacprispevku_na_ciastocnu_uhradu_vydavkov_a_nakladov_skol_a_skolzariaden_na_zem_obce_Prievaly.pdf 1.91 MB
48-VZN_c2-2019_o_rozsahusposobe_urcenia_a_vyske_uhrady_za_socsluzby_poskytovane_Obcou_Prievaly.pdf 4.07 MB
49-VZN_c3-2019_o_poplatku_za_komunalne_odpady_a_DSO.pdf 1.99 MB
50-VZN_c4-2019_o_urceni_vysky_dotacie_na_mzdy_a_prevadzku_v_MS_a_skolskych_zariadeniach_v_obci_Prievaly_v_roku_2020.pdf 412 KB
51-VZN_c5-2019_o_miestnych_daniach.pdf 3.47 MB
52-VZN_c1-2020-Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska_a_domu_smutku_v_obci_Prievaly.pdf 5.45 MB
53-VZN_c2-2020_o_urceni_pravidiel_casu_predaja_v_obchode_a_casu_prevadzky_sluzieb_na_uzemi_obce_Prievaly.pdf 505 KB
54-VZN_c3-2020_o_organizacii_miestneho_referenda_v_obci_Prievaly.pdf 3.12 MB
55-Dodatok_c1_k_VZN_obce_Prievaly_c2-2019_o_rozsahusposobe_urcenia_a_vyske_uhrady_za_socialne_sluzby_poskytovane_obcou_Prievaly.pdf 1.55 MB
56-VZN_c4-2020_o_miestnom_poplatku_za_KO_a_DSO_na_uzemi_obce_Prievaly.pdf 985 KB