Prievaly

Všeobecne záväzné nariadenia obce.

 
Príloha Veľkosť
VZN_c1-2011_o_podmienkach_pridelovania_a_byvania_v_bytoch_urcenych_na_najom.pdf 256 KB
VZN_c1-2012_o_uzemnom_plane_obce_Prievaly.pdf 80.5 KB
VZN_c1-2016_o_mieste_a_case_zapisu_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky_v_ZS.pdf 516 KB
VZN_c1-2017_o_podmienkach_pridelovania_a_byvania_v_najomnych_bytoch_obstaranych_z_verejnych_prostriedkov_s_podporou_statu.pdf 3.16 MB
VZN_c1-2020_Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska_a_domu_smutku_v_obci_Prievaly.pdf 5.45 MB
VZN_c1-2021_o_miestnom_poplatku_za_KO_a_DSO_na_uzemi_obce.pdf 1.73 MB
VZN_c1-2022_o_urceni_vysky_financnych_prostriedkov_na_prevadzku_a_mzdy_skol_a_skolskych_zariadeni_na_uzemi_obce_Prievaly.pdf 728 KB
VZN_c2-2008_o_pouzivani_miestnych_komunikacii.pdf 96.5 KB
VZN_c2-2020_o_urceni_pravidiel_casu_predaja_v_obchode_a_casu_prevadzky_sluzieb_na_uzemi_obce.pdf 505 KB
VZN_c2-2021_o_rozsahu_sposobe_urcenia_a_vyske_uhrady_za_socialne_sluzby_poskytovane_obcou_Prievaly.pdf 917 KB
VZN_c2-2022_o_miestnom_poplatku_za_KO_a_DSO.pdf 143 KB
VZN_c3-2009_o_poskytnuti_jednorazovej_davky_v_HN.pdf 170 KB
VZN_c3-2016_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_DSO_na_uzemi_obce_Prievaly.pdf 3.70 MB
VZN_c3-2017_o_poplatkoch_za_znecistovanie_ovzdusia_prevadzkovatelmi_malych_zdrojov_znecistenia.pdf 1.54 MB
VZN_c3-2020_o_organizacii_miestneho_referenda_v_obci_Prievaly.pdf 3.12 MB
VZN_c3-2021_o_vyske_prispevkov_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skole_a_skolskych_zariadeniach.pdf 402 KB
VZN_c3-2022_o_vyske_prispevkov_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skole_a_skolskych_zariadeniach.pdf 165 KB
VZN_c4-2009_o_udrziavani_cistoty_a_poriadku_v_obci.pdf 136 KB
VZN_c4-2016_o_urceni_vysky_dotacie_na_mzdy_a_prevadzku_na_dieta_v_MS_a_dieta_skolzariadenia_na_rok_2017.pdf 583 KB
VZN_c4-2019_o_urceni_vysky_dotacie_na_mzdy_a_prevadzku_v_MS_a_skolskych_zariadeniach.pdf 412 KB
VZN_c4-2022_o_rozsahu_sposobe_urcenia_a_vyske_uhrady_za_socialne_sluzby_poskytovan_Obcou_Prievaly.pdf 320 KB
VZN_c5-2011_Podmienky_kratkodobeho_najmu_a_docasneho_uzivania_hnutelneho_a_nehnutelneho_majetku_obce_a_sadzobnik_poplatkov.pdf 149 KB
VZN_c5-2019_o_miestnych_daniach.pdf 3.47 MB
VZN_c7-2011_Prevadzkovy_poriadok_kulturneho_domu.pdf 323 KB