Prievaly
DÁTUM Deň PET PAP
15.07.2019 Pondelok X
15.07.2019 Pondelok   X
29.07.2019 Pondelok  X  
29.07.2019 Pondelok   X
06.08.2019 Utorok   X 
09.08.2019 Piatok  X
20.08.2019 Utorok   X
28.08.2019 Streda X  
03.09.2019 Utorok  
X 
13.09.2019 Piatok X 
23.09.2019 Pondelok  
X
25.09.2019 Streda X  
04.10.2019 Piatok  X  
15.10.2019 Utorok   X
23.10.2019 Streda X
29.10.2019 Utorok   X

02.11.2019

Sobota X
12.11.2019 Utorok X
20.11.2019 Streda X

28.11.2019 Štvrtok  

X 

06.12.2019 Piatok X  
10.12.2019 Utorok X
22.12.2019 Nedeľa X
23.12.2019 Pondelok   X
 

Vývoz skla bude vždy 1x mesačne.
V Zohore, dňa: 20.11.2018   vypracoval: Slezák