Prievaly
DÁTUM Deň PET PAP
04.01.2018 Štvrtok X
25.01.2018 Štvrtok X
29.01.2018 Pondelok  X  
07.02.2018 Streda X
14.02.2018 Streda   X 
28.02.2018 Streda X  
09.03.2018 Piatok   X
12.03.2018 Pondelok X
26.03.2018 Pondelok X 
07.04.2018 Sobota  
X
11.04.2018 Streda X  
25.04.2018 Streda X  
03.05.2018 Štvrtok X 
10.05.2018 Štvrtok  X
24.05.2018 Štvrtok  X 
01.06.2018 Piatok   X 
08.06.2018 Piatok X 
27.06.2018 Streda X 
 
Vývoz skla bude vždy 1x mesačne.
V Zohore, dňa: 11.12.2017   vypracoval: Slezák