Prievaly
DÁTUM Deň PET PAP
09.01.2021 Sobota X
26.01.2021 Utorok X
05.02.2021 Piatok X
05.03.2021 Piatok X
23.03.2021 Utorok X
03.04.2021 Sobota X
14.05.2021 Piatok X
18.05.2021 Utorok X
21.06.2021 Pondelok X
23.07.2021 Piatok X
27.07.2021 Utorok X
24.08.2021 Utorok X
18.09.2021 Sobota X
21.09.2021 Utorok X
19.10.2021 Utorok X  
12.11.2021 Piatok  X
16.11.2021 Utorok X
10.12.2021 Piatok X
  

Vývoz skla bude vždy 1x mesačne.