Prievaly
DÁTUM Deň PET PAP
20.03.2020 Piatok X
23.03.2020 Pondelok X
16.04.2020 Štvrtok X
21.05.2020 Štvrtok X
29.05.2020 Piatok X 
24.06.2020 Streda  X
23.07.2020 Štvrtok  X
30.07.2020 Štvrtok  X
26.08.2020 Streda  X 
23.09.2020 Streda   X
29.09.2020 Utorok   
28.10.2020 Streda X  
16.11.2020 Pondelok X
19.11.2020 Štvrtok X
16.12.2020 Streda X
  

Vývoz skla bude vždy 1x mesačne.