Prievaly
DÁTUM Deň PET PAP
04.07.2018 Streda    X
06.07.2018 Piatok X  
13.07.2018 Piatok  X  
18.07.2018 Streda   X 
20.07.2018 Piatok  X
26.07.2018 Štvrtok X  
01.08.2018 Streda   X
10.08.2018 Piatok X
15.08.2018 Streda X 
17.08.2018 Piatok  
X
24.08.2018 Piatok X  
30.08.2018 Štvrtok X  
10.09.2018 Pondelok X 
12.09.2018 Streda  X
28.09.2018 Piatok  X 

03.10.2018

Streda   X 
10.10.2018 Streda X 
31.10.2018 Streda X 

03.11.2018 Sobota   X
16.11.2018 Piatok X
 
29.11.2018 Štvrtok X
 
05.12.2018 Streda   X
12.12.2018 Streda X
 
29.12.2018 Sobota X
 
 

Vývoz skla bude vždy 1x mesačne.
V Zohore, dňa: 12.06.2018   vypracoval: Slezák