Prievaly
DÁTUM Deň PET PAP
05.01.2019 Sobota X
16.01.2019 Streda   X
25.01.2019 Piatok X  
31.01.2019 Štvrtok   X 
08.02.2019 Piatok  X
19.02.2019 Utorok   X
27.02.2019 Streda X  
05.03.2019 Utorok  
X 
13.03.2019 Streda X 
22.03.2019 Piatok  
X
28.03.2019 Štvrtok X  
02.04.2019 Utorok   X
05.04.2019 Piatok X  
20.04.2019 Sobota X 
25.04.2019 Štvrtok  X

09.05.2019

Štvrtok X
14.05.2019 Utorok X
22.05.2019 Streda X

31.05.2019 Piatok  

X 

14.06.2019 Piatok X  
14.06.2019 Piatok X
25.06.2019 Utorok X
28.06.2019 Piatok   X
 

Vývoz skla bude vždy 1x mesačne.
V Zohore, dňa: 20.11.2018   vypracoval: Slezák