Prievaly
DÁTUM Deň PET PAP
07.07.2017 Piatok X
10.07.2017 Pondelok   X
19.07.2017 Streda  X  
02.08.2017 Streda X
11.08.2017 Piatok   X 
18.08.2017 Piatok  X  
01.09.2017 Piatok X
11.09.2017 Pondelok X 
18.09.2017 Pondelok X 
27.09.2017 Streda  X
 
11.10.2017 Streda X 
23.10.2017 Pondelok X  
06.11.2017 Pondelok X 
08.11.2017 Streda  X
22.11.2017 Streda  X 
01.12.2017 Piatok   X 
06.12.2017 Streda X 
26.12.2017 Utorok X 
 
Vývoz skla bude vždy 1x mesačne.
V Zohore, dňa: 05.06.2017   vypracoval: Slezák