Prievaly
DÁTUM Deň PET PAP
02.01.2017 Pondelok X
11.01.2017 Streda   X
16.01.2017 Pondelok  X  
30.01.2017 Pondelok X
10.02.2017 Piatok   X 
17.02.2017 Piatok  X  
01.03.2017 Streda X
15.03.2017 Streda X 
29.03.2017 Streda X 
12.04.2017 Streda    X
15.04.2017 Sobota  X
03.05.2017 Streda X  
13.05.2017 Sobota X 
24.05.2017 Streda  X
07.06.2017 Streda  X 
14.06.2017 Streda   X 
21.06.2017 Streda X 
Vývoz skla bude vždy 1x mesačne.
V Zohore, dňa: 30.11.2016   vypracoval: Slezák