Prievaly
DÁTUM Deň INTERVAL ZVOZU
1 x mesačne
INTERVAL ZVOZU
2 x mesačne
07.07.2020 Utorok   X

21.07.2020

Utorok X X
04.08.2020 Utorok  
X
18.08.2020 Utorok  X X
02.09.2020 Streda  
X
16.09.2020 Streda  X
X
29.09.2020 Utorok   X
13.10.2020 Utorok X

27.10.2020

Utorok   X
10.11.2020 Utorok X
24.11.2020 Utorok  
X
08.12.2020 Utorok X
20.12.2020 Nedeľa X
V Zohore, dňa: 13.12.2019 vypracoval:Slezák