Prievaly
DÁTUM Deň INTERVAL ZVOZU
1 x mesačne
INTERVAL ZVOZU
2 x mesačne
10.07.2018 Utorok X

24.07.2018

Utorok X  X
07.08.2018 Utorok  
X
21.08.2018 Utorok  X X
04.09.2018 Utorok   X
18.09.2018 Utorok   X X
02.10.2018 Utorok   X
16.10.2018 Utorok  X X
30.10.2018 Utorok X
13.11.2018 Utorok X   X
27.11.2018 Utorok X
11.12.2018 Utorok  X  X
23.12.2018 Nedeľa X
V Zohore, dňa: 12.06.2018 vypracoval:Slezák