Prievaly
DÁTUM Deň INTERVAL ZVOZU
1 x mesačne
INTERVAL ZVOZU
2 x mesačne
09.07.2019 Utorok X

23.07.2019

Utorok X X
06.08.2019 Utorok  
X
20.08.2019 Utorok X X
03.09.2019 Utorok   
X
17.09.2019 Utorok X
X
01.10.2019 Utorok   X
15.10.2019 Utorok X X
29.10.2019 Utorok X
12.11.2019 Utorok X
26.11.2019 Utorok  
X
10.12.2019 Utorok X X
22.12.2019 Nedeľa X
V Zohore, dňa: 20.11.2018 vypracoval:Slezák