Prievaly
DÁTUM Deň INTERVAL ZVOZU
1 x mesačne
INTERVAL ZVOZU
2 x mesačne
08.01.2020 Streda  X X

21.01.2020

Utorok X
04.02.2020 Utorok  X
X
18.02.2020 Utorok X
03.03.2020 Utorok  X 
X
17.03.2020 Utorok  
X
31.03.2020 Utorok X X
15.04.2020 Streda X

28.04.2020

Utorok X
12.05.2020 Utorok X
26.05.2020 Utorok
X
09.06.2020 Utorok X
23.06.2020 Utorok  X X
V Zohore, dňa: 13.12.2019 vypracoval:Slezák