Prievaly
DÁTUM Deň INTERVAL ZVOZU
1 x mesačne
INTERVAL ZVOZU
2
x mesačne
10.01.2017 Utorok X  X
24.01.2017 Utorok   X
07.02.2017 Utorok X  X
21.02.2017 Utorok   X
07.03.2017 Utorok  X X
21.03.2017 Utorok   X
04.04.2017 Utorok X  X
19.04.2017 Streda   X
03.05.2017 Streda  X X
16.05.2017 Utorok   X
30.05.2017 Utorok X  X
13.06.2017 Utorok   X
27.06.2017 Utorok X  X
V Zohore, dňa: 30.11.2016 vypracoval:Slezák