Prievaly
DÁTUM Deň INTERVAL ZVOZU
1 x mesačne
INTERVAL ZVOZU
2 x mesačne
08.01.2019 Utorok X X

22.01.2019

Utorok
 
X
05.02.2019 Utorok  X
X
19.02.2019 Utorok   X
05.03.2019 Utorok    X X
19.03.2019 Utorok   X
02.04.2019 Utorok    X X
16.04.2019 Utorok   X
30.04.2019 Utorok  X X
14.05.2019 Utorok X
28.05.2019 Utorok X
X
11.06.2019 Utorok   X
25.06.2019 Utorok X X
V Zohore, dňa: 20.11.2018 vypracoval:Slezák