Prievaly
DÁTUM Deň INTERVAL ZVOZU
1 x mesačne
INTERVAL ZVOZU
2 x mesačne
09.01.2018 Utorok X X
23.01.2018 Utorok   X
06.02.2018 Utorok  X X
20.02.2018 Utorok   X
06.03.2018 Utorok  X X
20.03.2018 Utorok   X
04.04.2018 Streda  X X
17.04.2018 Utorok   X
02.05.2018 Streda X  X
15.05.2018 Utorok   X
29.05.2018 Utorok X  X
12.06.2018 Utorok   X
26.06.2018 Utorok X  X
V Zohore, dňa: 11.12.2017 vypracoval:Slezák