Prievaly
DÁTUM Deň INTERVAL ZVOZU
1 x mesačne
INTERVAL ZVOZU
2 x mesačne

05.01.2021

Utorok X X
19.01.2021 Utorok  
X
02.02.2021 Utorok  X X
16.02.2021 Utorok  
X
02.03.2021 Utorok  X
X
16.03.2021 Utorok X
30.03.2021 Utorok X

13.04.2021

Utorok X
27.04.2021 Utorok X
11.05.2021 Utorok  
X
25.05.2021 Utorok X
08.06.2021 Utorok X
22.06.2021 Utorok  X
X
07.07.2021  Streda
X
20.07.2021 Utorok
X
03.08.2021
Utorok
17.08.2021
 Utorok X X
31.08.2021 Utorok X
 14.09.2021 Utorok X X
 28.09.2021 Utorok X
 12.10.2021 Utorok X X
 26.10.2021 Utorok X
 09.11.2021 Utorok X X
 23.11.2021 Utorok X
 07.12.2021  Utorok X X
20.12.2021
 Pondelok   X
V Zohore, dňa: 13.12.2020 vypracoval:Slezák