Prievaly
DÁTUM Deň INTERVAL ZVOZU
1 x mesačne
INTERVAL ZVOZU
2 x mesačne
11.07.2017 Utorok   X
25.07.2017 Utorok  X X
08.08.2017 Utorok X
22.08.2017 Utorok X X
05.09.2017 Utorok   X
19.09.2017 Utorok  X X
03.10.2017 Utorok   X
17.10.2017 Utorok X  X
31.10.2017 Utorok   X
14.11.2017 Utorok X  X
28.11.2017 Utorok X
12.12.2017 Utorok X  X
27.12.2017 Streda X
V Zohore, dňa: 05.06.2017 vypracoval:Slezák