Prievaly

 

Počet oprávnených voličov :  798
Počet zúčastnených voličov v hlasovaní:  551
Voličská účasť v percentách: 69,05 %

Výsledky hlasovania:

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1. Pavol Šeliga – 357 hlasov

2. Jozef Adamčík – 336 hlasov

3. Marta Škodová – 296 hlasov

4. Erik Slezák – 294 hlasov

5. Jozef Petrovič  – 284 hlasov

6. Antónia Holičová – 272 hlasov

7. Alojz Vittek – 258 hlasov

 


Počet platných hlasov pre kanditátov na starostu obce Prievaly:


1. Tatiana Beňáková – 298 hlasov

2. Pavol Holič  - 13 hlasov

3. Kamila Lavríková – 122 hlasov

4. Ing. Tibor Petráš – 110 hlasov


Za starostu obce Prievaly bola zvolená :  TATIANA BEŇÁKOVÁ