Prievaly

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z. z. z 19. decembra 2013 vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň konania voľby na:

sobotu 15. marca 2014.
Čas konania voľby: od 7.00 do 22.00 hod.

Voľba sa uskutoční podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 Zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
V prípade, ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, predseda Národnej rady Slovenskej republiky určuje deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 29. marca 2014.