Prievaly

Detské ihrisko

Názov súboru Veľkosť Date
Vyzva_na_predkladanie_ponuk.docx 28.72 KB 2019-08-24
Priloha__c_1_-_plnenie_kriterii.docx 12.82 KB 2019-08-24
priloha_c_2_-_Vykaz_vymer.ods 8.73 KB 2019-08-24
Priloha_c_3_-_Navrh_Zmluvy_o_dielo.docx 26.89 KB 2019-08-24
Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk.pdf 792.26 KB 2019-09-12
Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk.pdf 321.29 KB 2019-09-12

 

Návrh spevnenej plochy pred obecným úradom v Prievaloch

Názov súboru Veľkosť Date
vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf 2.5 MB 2020-03-27
Projektova_dokumentacia_-_spevnena_plocha_Prievaly.pdf 4 MB 2020-03-27
prilohy_k_vyzve.docx 45.2 KB 2020-03-27
Zadanie_s_VV-_Navrh_spevnenej_plochy_pred_OU_v_Prievaloch.ods 70.46 KB 2020-03-27
vysvetlenie_sutaznych_podkladov.pdf 431.32 KB 2020-04-03
INFORMACIA_O_VYSLEDKU_VYHODNOTENIA_PONUK.pdf 114.02 KB 2020-04-17