Prievaly

 

Urbárska spoločnosť  pozemkové spoločenstvo obce Prievaly  

oznamuje všetkým svojim členom, ktorí si ešte neprevzali podiely zo zisku

 za roky 2013 a 2014 môžu tak urobiť

13.04.2015 v čase od 17,00 - 18,30 hodiny

v budove obecného úradu Prievaly za zasadačkou  vchod zo zadnej strany.

    uverejnené  23.03.2015