Prievaly

Mudr. Ihab Ibrahim, zubná ambulancia Cerová, oznamuje, že v dňoch 17.2.-6.3.2014
nebude ordinovať kvôli dovolenke.

 Zastupuje MUDr. Šuleková,
zdravotné stredisko Jablonica.