Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
07.04.2020
31.08.2020
07.04.2020
31.08.2020
01.04.2020
01.05.2020
01.04.2020
01.05.2020
30.03.2020
14.04.2020
16.03.2020
31.05.2020
16.03.2020
31.05.2020
10.03.2020
31.05.2020
10.03.2020
31.05.2020
25.02.2020
01.05.2020