Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
30.09.2020
01.11.2020
07.09.2020
02.10.2020
31.08.2020
01.10.2020