Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
16.08.2019
01.09.2019
09.08.2019
25.08.2019
07.08.2019
30.08.2019
30.07.2019
01.09.2019
30.07.2019
01.09.2019
23.04.2019
31.08.2019
11.12.2018
30.11.2019