Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
01.04.2019
31.05.2019
31.03.2019
01.05.2019
31.03.2019
01.05.2019
27.03.2019
30.04.2019
21.03.2019
27.05.2019
18.03.2019
31.05.2019
11.12.2018
30.11.2019