Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
01.12.2020
08.12.2020
25.11.2020
10.12.2020
24.11.2020
10.12.2020
24.11.2020
10.12.2020
24.11.2020
10.12.2020
21.10.2020
15.01.2021
28.09.2020
31.05.2021