Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
04.06.2019
01.07.2019
01.06.2019
01.07.2019
23.04.2019
31.08.2019
19.04.2019
02.07.2019
11.12.2018
30.11.2019