Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
29.02.2020
01.04.2020
25.02.2020
01.05.2020
01.02.2020
01.03.2020
01.02.2020
01.03.2020
13.11.2019
02.03.2020