Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
04.02.2019
01.03.2019
04.02.2019
01.03.2019
31.01.2019
01.03.2019
21.01.2019
31.03.2019
11.12.2018
30.11.2019