Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
28.02.2021
30.06.2021
26.02.2021
30.06.2021
26.02.2021
01.04.2021
22.02.2021
07.03.2021
26.01.2021
15.12.2021
07.12.2020
31.12.2021
28.09.2020
31.05.2021