Prievaly.sk - Úradná tabuľa
Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
14.08.2018
31.08.2018
13.08.2018
31.08.2018
10.08.2018
26.08.2018
31.07.2018
01.09.2018
31.07.2018
11.11.2018
26.07.2018
01.09.2018
12.07.2018
11.11.2018
14.06.2018
30.09.2018