Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
14.06.2018
01.07.2018
14.06.2018
01.07.2018
14.06.2018
02.09.2018
07.06.2018
02.07.2018
06.06.2018
02.07.2018