Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
24.09.2021
10.10.2021
20.09.2021
28.09.2021
26.01.2021
15.12.2021
07.12.2020
31.12.2021