Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
02.12.2019
01.01.2020
02.12.2019
01.01.2020
02.12.2019
13.12.2019
27.11.2019
13.12.2019
27.11.2019
13.12.2019
26.11.2019
13.12.2019
26.11.2019
13.12.2019
26.11.2019
13.12.2019
19.11.2019
08.01.2020
13.11.2019
13.01.2020