Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
11.12.2018
30.11.2019
07.12.2018
15.12.2018
03.12.2018
19.12.2018
03.12.2018
01.01.2019
30.11.2018
15.12.2018
30.11.2018
15.12.2018
28.11.2018
01.01.2019
11.11.2018
31.12.2018
11.11.2018
31.12.2018