Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
23.05.2022
30.09.2022
11.05.2022
07.06.2022
22.03.2022
31.05.2022