Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
07.07.2020
23.07.2020
03.07.2020
19.07.2020
30.06.2020
01.08.2020
29.06.2020
18.07.2020
18.06.2020
03.08.2020
07.04.2020
31.08.2020