Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
29.09.2022
14.10.2022
28.09.2022
14.10.2022
08.09.2022
29.10.2022
08.09.2022
29.10.2022
20.07.2022
31.10.2022
20.07.2022
31.10.2022
20.06.2022
01.11.2022