Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
21.09.2017
31.10.2017
20.09.2017
19.10.2017
11.09.2017
26.09.2017
31.08.2017
02.10.2017
30.08.2017
02.10.2017
22.06.2017
30.09.2017