Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
07.11.2017
22.11.2017
06.11.2017
21.11.2017
02.11.2017
01.12.2017
28.10.2017
01.12.2017