Prievaly

Úradná tabuľa


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
06.12.2021
24.12.2021
06.12.2021
24.12.2021
03.12.2021
24.12.2021
03.12.2021
24.12.2021
09.11.2021
06.02.2022
26.01.2021
15.12.2021
07.12.2020
31.12.2021