Prievaly

Základná škola 

SK - 906 34 Prievaly 187
Telefón: +421 34 6599137

E-mail: vachova @zs.prievaly.sk (riaditeľka ZŠ)

www.zs.prievaly.sk

Základná škola Prievaly je neplnoorganizovaná škola s ročníkmi 1. - 4. Sídli v spoločnej budove s MŠ Prievaly. Je to zariadenie bez právnej subjektivity. Zriaďovateľom ZŠ je Obec Prievaly. Vyučovanie prebieha v dvoch triedach, v spojených ročníkoch. V súčasnosti má škola 40 žiakov. Na škole pracujú 3 učiteľky, z toho 1 zároveň vykonáva funkciu riaditeľky a 1 vychovávateľka. Súčasťou ZŠ je Školský klub detí.

Riaditeľka ZŠ:
Mgr. Svetlana Vachová

Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Gabriela Tunáková, Mgr. Erika Galbavá a Katarína Filová

 

Materská škola

SK - 906 34 Prievaly 187

Telefón: +421 34 6599137
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (riaditeľka MŠ)

www.msprievaly.webgarden.cz

 Materská škola v Prievaloch je jednotriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Budova prešla v šk.roku 2006/2007 veľkou rekonštrukciou, jej priestory využívajú aj žiaci ZŠ. Poschodie je rozdelené na ZŠ a MŠ. Materskú školu tvorí herňa a spálňa, sociálne zariadenie, výdajňa stravy pre deti MŠ a riaditeľňa.
Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch v čase od 6:30 hod - 16:00 hod.

Riaditeľka MŠ:
Margita Petrášová

Učiteľka MŠ: Mária Valentová