Prievaly

Volebné obdobie 2006 - 2010
Starostka: Tatiana Beňáková
Zástupca starostu: Jozef Holič
Hlavná kontrolórka: Anna Gabrišová (do 30.09.2008), Ing. Denisa Holičová (od 01.12.2008)
Poslanci zastupiteľstva: Milan Bílik, Antónia Holičová, Jozef Holič, Pavol Holič (vzdanie sa mandátu - dňa 9.1.2009), Ing. Peter Holič, Silvester Oravec, Bc. Daniela Pavlíková, František Hološka (dňa 30.1.2009 zložil zákonom predpísaný sľub náhradník na uvolnený post poslanca).

 

Volebné obdobie 2002 - 2006
Starosta: Ján Škrabák (2002 - 19.6.2005)
Starostka: Tatiana Beňáková (1.11.2005 - 2006)
Zástupca starostu: Jozef Holič (20.6.2005 - 31.10.2005)
Hlavná kontrolórka: Anna Gabrišová
Poslanci zastupiteľstva: Peter Ambra, Antónia Holičová, Jozef Holič, Pavol Holič ml., Ing. Peter Holič, Mgr. Ľubica Kiráľová, Silvester Oravec


Volebné obdobie 1998 - 2002
Starosta: Ján Škrabák
Zástupca starostu: Jozef Holič
Hlavná kontrolórka: Ing. Jarmila Holičová
Poslanci zastupiteľstva: Tibor Bílik, Jozef Gazdík, Antónia Holičová, Jozef Holič, Pavol Holič ml., Ján Chorvatovič, Mgr. Ľubica Kiráľová, Agneša Petrášová, Silvester Oravec, Jozef Šeliga, Ján Velický, Ing. Ivan Hucovič, Daniela Pavlíková


Volebné obdobie 1994 - 1998
Starosta: Ján Škrabák
Zástupca starostu: Ing. Peter Holič
Hlavná kontrolórka: Anna Gabrišová
Poslanci zastupiteľstva: Pavol Beňák, Jozef Hlavatý, Ing. Peter Holič, Mgr. Ľubica Kiráľová, Jozef Mihál, Silvester Oravec, Dana Petrášová, Tibor Petráš, Jozef Šeliga, Jozef Švec, Blažej Velický, Viera Janotková, Daniela Pavlíková, Agneša Petrášová


Volebné obdobie 1990 - 1994
Starosta: Ján Škrabák
Zástupca starostu: Pavol Holič
Hlavná kontrolórka: Anna Gabrišová
Poslanci zastupiteľstva: Martin Adamčík, Štefan Adamčík, Pavol Beňák, Jozef Hlavatý, Ing. Peter Holič, Jozef Holič, Pavol Holič st., Mgr. Ľubica Kiráľová, Jozef Ochránek, Silvester Oravec, Ernest Petráš, Jozef Vanek