Prievaly

Obecný úrad Prievaly pozýva všetkých starších spoluobčanov na Posedenie pre dôchodcov, ktoré sa bude konať v Kultúrnom dome v sobotu 9.novembra 2019 o 14.00 hod. Pred posedením sa uskutoční svätá omša za seniorov v kostole sv. Michala archanjela o 13.00 hod. Atmosféru posedenia bude spríjemňovať  skupina DI band - Dominik Mihál a Ivetka Holičová.  Všetci  dôchodcovia sú srdečne vítaní !