Prievaly

MUDr. Lujza Dederová, Zdravotné stredisko Cerová, oznamuje, že

z dôvodu dovolenky nebude ordinovať od 04.11. – 12.11.2019 (vrátane).

Zastupuje MUDr. Jana Timeková, Zdravotné stredisko Jablonica.

Ordinačné hodiny:

pondelok – štvrtok : 07.00 – 12.00 hod.

piatok : 09.00 – 12.00 hod.

V naliehavom prípade volajte t. č. 034/6282121,

sestrička bude prítomná v ambulancii v Sobotišti.