Prievaly

Miestna akčná skupina (MAS) Podhoran vyhlasuje 8. ročník šúťaže "Čistý chotár" v termíne od 15.3.-6.5.2019.

Výzva pre účastníkov:

Zóna bez plastov !

Zober si tašky so sebou !

Vyzývaj vodičov, aby nevyhadzovali odpadky popri cestách !

Cieľom súťaže je čistenie území katastrov obcí, čím sa zlepšuje kvalita životného prostredia. Výsledkom sú zlikvidované divoké skládky, vyčistené priekopy vedľa ciest, upravené verejné priestranstvá, priestranstvá pri vodných plochách a pod. Do súťaže sa zapájajú občania (mladí, starí, deti aj žiaci), spoločenské a záujmové organizácie.