Prievaly

Základná škola a Materská škola Prievaly Vás milé deti a rodičia pozýva v sobotu 23.februára 2019 o 14:00 hod. na Karneval do Kultúrneho domu Prievaly.

Pripravená je tombola - obálka 1,- €. občerstvenie v bufete. Vstupné : dospelí 1,- €, deti do 6 rokov a masky zdarma, ostatné deti 0,50 €.

Hudba: DJ Erik Slezák. Tešíme sa na Vás !