Prievaly

Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky  si Vám dovoľuje oznámiť, že s platnosťou od 04.02.2019 bude na linke 205 422 - Senica – Jablonica – Rohožník – Bratislava, spoj č. 11 s pravidelným odchodom zo Senice, autobusová stanica o 13.10 hod., na skúšobnú dobu jedného mesiaca zapracovaná nástupná stanica na autobusovej zastávke Senica, Vajanského ul. cintorín. (odchod autobusu o 13.12 hod.) Po uplynutí skúšobnej doby TTSK  vyhodnotí  počty osôb využívajúcich túto zastávku a zváži zachovanie tejto zmeny.