Prievaly

Obecný úrad Prievaly pozýva všetkých starších spoluobčanov na Posedenie pre dôchodov, ktoré sa bude konať v Kultúrnom dome v sobotu 20.októbra 2018 o 14.00 hod. Pred posedením sa uskutoční svätá omša za seniorov v kostole o 13.00 hod. Atmosféru posedenia bude spríjemňovať spevácka zložka Folklórneho súboru Gbelan. Všetci dôchodcovia sú srdečne vítaní !