Prievaly

V sobotu 22.9.2018 o 13.00 hod. budú v obradnej sieni Obecného úradu slávnostne uvítané do života tieto deti:

Matúš Hlavatý- syn Zuzany a Tomáša Hlavatých

Richard Ambrasyn Lenky a Filipa Ambrovcov

Matias Labudeksyn Jany a Romana Labudkovcov

Kristína Zavišová– dcéra Kristíny a Michala Zavišovcov

Natália Holičovádcéra Kataríny a Ľuboša Holičovcov

Ján Böhm– syn Lucie a Jána Böhmovcov

Tamara Peričkovádcéra Lenky a Jána Peričkovcov

Dominik Olšovský – syn Silvie Olšovskej

Adrián Jurík – syn Michaely Holičovej  a Dušana Juríka