Prievaly

Pozývame občanov na 3. Šandorfský turnaj v malom futbale, ktorý sa bude konať v sobotu 22.septembra 2018 od 13.00 hod. na futbalovom ihrisku za kostolom. Minimálny počet hráčov v tíme 4 + 1, štartovné je 10,- € / 1 tím. Registrácia prebieha do 21.septembra 2018 na Facebooku - 3. šandorfský hodový turnaj alebo na telefónnom čísle 0911 931 083.