Prievaly

MUDr. Anna Olšovská, detská ambulancia Jablonica oznamuje, že v dňoch 28.08.-07.09.2018 (vrátane)

nebude ordinovať kvôli dovolenke.

Zastupuje: MUDr. Klára Blažeková, Poliklinika Senica. Ordinačné hodiny:

pond., streda, štvrtok, piatok: 07.00 – 10.00 hod.

utorok: 13.00 - 16.00 hod.

Ďalej zastupuje: MUDr. Monika Markovičová,

Poliklinika Senica. Ordinačné hodiny:

pond., streda, štvrtok, piatok: 07.00 – 11.00 hod.

utorok: 13.00 - 16.00 hod.

Ďalej zastupuje: MUDr. Zdenko Šulek,

Poliklinika Senica. Ordinačné hodiny:

pond., streda, štvrtok, piatok: 07.00 – 10.30 hod.

utorok: 13.00 - 16.00 hod.

poradňa – streda 13.00 – 15.00 hod.