Prievaly

Mudr. Ihab Ibrahim, zubná ambulancia Cerová, oznamuje, že v dňoch 20.-31.12.2021 (vrátane) nebude ordinovať kvôli dovolenke. 

Bolestivé a akútne prípady ošetria:

v dňoch: 20.-23.12.2021 - MUDr. Guzyová, Poliklinika Senica

v dňoch: 27.-30.12.2021 - MUDr. Horská, Poliklinika Senica

dňa 31.12.2021 - MUDr. Sárkányová, Sadová ul. Senica