Prievaly

Mudr. Ihab Ibrahim, zubná ambulancia Cerová, oznamuje, že v dňoch 24.08.-03.09.2018 (vrátane) nebude ordinovať kvôli dovolenke. 

Bolestivé prípady ošetria v Eurodent s.r.o., Zdavotné stredisko Jablonica.

Mudr. Lujza Dederová, Zdravotné stredisko Cerová, oznamuje, že z dôvodu dovolenky nebude ordinovať v čase od 31.08. – 07.09.2018 (vrátane). Zastupuje MUDr. Timeková, Zdravotné stredisko Jablonica.

Ordinačné hodiny:

pondelok – štvrtok : 07.00 – 12.00 hod.

piatok : 09.00 – 12.00 hod.