Prievaly

MUDr. Lujza Dederová, Zdravotné stredisko Cerová, oznamuje, že

z dôvodu dovolenky nebude ordinovať od 11.06. – 15.06.2018 (vrátane).

Zastupuje MUDr. Timeková, Zdravotné stredisko Jablonica.

Ordinačné hodiny:

pondelok – štvrtok : 07.00 – 12.00 hod.

piatok : 09.00 – 12.00 hod.