Prievaly

DHZ Prievaly pozýva všetkých občanov, chalupárov, cezpoľných na Veľkonočnú Video disco párty, v nedeľu 1. apríla 2018 od 20.00 hod. v Kultúrnom dome Prievaly. Hudba: MAROSH DVJ. Vstupné: 3,- €.

Na vašu účasť sa srdečne tešia hasiči z Prieval ! :-)