Prievaly

MUDr. Anna Olšovská, detská ambulancia Jablonica oznamuje, že v dňoch 21.12. – 29.12.2017

nebude ordinovať kvôli dovolenke.

Zastupuje: MUDr. Klára Blažeková, Poliklinika Senica. Ordinačné hodiny:

pond., streda, štvrtok, piatok: 07.00 – 10.00 hod.

utorok: 13.00 - 16.00 hod.

Ďalej zastupuje: MUDr. Monika Markovičová,

Poliklinika Senica. Ordinačné hodiny:

pond., streda, štvrtok, piatok: 07.00 – 11.00 hod.

utorok: 13.00 - 16.00 hod.

Ďalej zastupuje: MUDr. Jana Planková,

Poliklinika Senica. Ordinačné hodiny:

pondelok, streda: 13.00 – 15.30 hod.

utorok, štvrtok, piatok: 07.00 – 10.00 hod.