Prievaly

MUDr. Lujza Dederová, Zdravotné stredisko Cerová, oznamuje, že z dôvodu dovolenky nebude ordinovať v čase od 07.11. – 20.11.2017 (vrátane).

Zastupuje MUDr. Timeková, Zdravotné stredisko Jablonica.

Ordinačné hodiny:  pondelok – piatok : 07.00 – 12.00 hod.