Prievaly

V sobotu 7.10.2017 o 14.00 hod. budú v obradnej sieni Obecného úradu uvítané do života tieto deti:

Tomáš Kiripolský, Michael Čuvaj, Augustín Baláž, Maxim Böhm, Mária Petrášová, Filip Janiga, Tobias Olšovský, Simona Lapuníková, Alex Šulavý, Dominik Zaviš, Lukáš Ambra, Šimon Hlavatý, Sofia Lukašiková.