Prievaly

MUDr. Anna Olšovská, detská ambulancia Jablonica oznamuje, že v dňoch 21.08. – 31.08.2017 nebude ordinovať kvôli dovolenke.

Zastupuje: MUDr. Klára Blažeková, Poliklinika Senica.

Ordinačné hodiny:

pond., streda, štvrtok, piatok: 07.00 – 10.00 hod.

utorok: 13.00 - 16.00 hod.

Ďalej zastupuje: MUDr. Monika Markovičová,

Poliklinika Senica. Ordinačné hodiny:

pond., streda, štvrtok, piatok: 07.00 – 11.00 hod.

utorok: 13.00 - 16.00 hod.

Ďalej zastupuje: MUDr. Jana Planková,

Poliklinika Senica. Ordinačné hodiny:

pondelok, streda: 13.00 – 15.30 hod.

utorok, štvrtok, piatok: 07.00 – 10.00 hod.

Ďalej zastupuje: MUDr. Mária Šimeková,

Poliklinika Senica. Ordinačné hodiny:

pond., utorok, streda, piatok: 07.00 – 10.30 hod.

štvrtok: 13.00 - 16.00 hod.