Prievaly

Mudr. Dederová, Zdravotné stredisko Cerová, oznamuje, že v dňoch                          22.– 28.06.2017(vrátane) nebude ordinovať.

Zastupuje MUDr. Timeková, Zdravotné stredisko Jablonica.                                   Ordinačné hodiny: pondelok – piatok : 07.00 – 12.00 hod.