Prievaly

  Poriadok Bohoslužieb

  Liturgická oslava Čas

Sv. omša – pobožnosť

9.4.

Nedeľa

Kvetná

8:00 † Matúš Nemečkay 1.výročie smrti
10:30 Za Boží ľud

 

10.4.

Pondelok

 

7:00

 

 

11.4.

 

Utorok

 

18:00

 

† Ivan Kolloros a syn Michal

 

12.4.

Streda

 

18:00

 

Na úmysel

 

13.4.

Zelený štvrtok

18:00 hod. Svätá omša na pamiatku

Pánovej večere

† Július Šteruský

 

14.4.

Veľký piatok

9:00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

15:00 hod. SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA

Adorácia v Božom hrobe do 20:00 hod.

 

15.5.

Biela sobota

Adorácia v Božom hrobe od 9:00 hod. do 19:00 hod.

19:30 hod. Začiatok Veľkonočných obradov

Za Boží ľud

16.5.

Nedeľa

Veľkonočná

8:00 † Pán dekan Karol Kolečanský
10:30 † Janičková 30 dňová
  1. Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňaVeľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania je žiarivým vrcholom celého liturgického roka.
  2. Na ZELENÝ ŠTVRTOK Sv. omša na Pamiatku Pánovej večere začne o 18.00 hod. Po sv. omši prenesieme Najsv. sviatosť na bočný oltár, kde bude možné zotrvať v tichej adorácii.
  3. VEĽKÝ PIATOK je dňom pokánia záväzným v celej Cirkvi – veriaci sa majú zdržiavať mäsitého pokrmu a zachovávať pôst. Odporúča sa predĺžiť tento pôst aj na Bielu sobotu. Na Veľký piatok pobožnosť krížovej cesty, ktorá začne dopoludnia o 9.00 hod. Podľa pradávnej tradície Cirkev v tento deň neslávi Eucharistiu, rozjíma o umučení Pána Ježiša a uctieva si kríž. Obrady Veľkého piatku začnú o 15.00 hod. Poklona pri Božom hrobe potrvá do 20.00 hod.
  4. Na BIELU SOBOTU bude možnosť uctiť si Krista ležiaceho v hrobe a vykonať poklonu Najsv. sviatosti od 9.00 hod. do 19.00 hod. Milodary odovzdané do pokladničky pri Božom hrobe budú poslané prostredníctvom arcibiskupského úradu na udržiavanie chrámov a pomoc Cirkvi vo Sv. zemi. Na kvety do Božieho hrobu môžete ešte prispieť do pokladničky vzadu pod chórom.
  5. VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA, ktorá je bdením a očakávaním Krista začne o 19.30 hod. Pri tejto liturgii – pri obrade svetla i pri obnove krstných sľubov bude každý potrebovať sviecu, ktorú si prineste so sebou. Liturgia je bohatá na obrady, čítania a spevy – treba sa pripraviť na to, že to bude i časovo náročnejšie. Vigíliu zakončíme procesiou na oslavu Vzkrieseného Krista. Po obradoch posvätíme veľkonočné jedlá.
  6. Pri obradoch Veľkonočného Trojdnia bude možnosť získať úplné odpustky.
  7. Pri sv. omšiach Veľkonočnej nedele vykonáme veľkonočnú farskú oferu.
  8. Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina p. Tarabovej.