Prievaly

Zdravotné stredisko Cerová oznamuje, že v piatok 07.04.2017 nebudú z dôvodu odstávky elektrickej energie ordinovať ambulancie zubného       aj všeobecného lekára.

    

Mudr. Dederová, Zdravotné stredisko Cerová, oznamuje, že v dňoch                          12.– 21.04.2017  (vrátane) nebude ordinovať.

Zastupuje MUDr. Timeková, Zdravotné stredisko Jablonica.                                   Ordinačné hodiny: pondelok – piatok : 07.00 – 12.00 hod.