Prievaly

Obec Prievaly srdečne pozýva všetkých občanov, chalupárov aj hostí na Fašiangovú veselicu spojenú s pochovávaním basy v sobotu 25.2.2017 od 20.hod. v Kultúrnom dome v Prievaloch. Do tanca nám zahrajú Šandorfskí muzikanti a DJ Enter. V programe uvidíte: o 22.hod.- Fašangový deň - účinkujú deti zo Šandorfjanky, o 24.hod.  - Pochovanie basy - účinkuje Jednota dôchodcov. Vstupné je 4,- €. Všetci ste srdečne vítaní. Muzikanti doprevádzaní maškarami nás budú svojou hudbou a spevom zabávať aj na hlavnej ulici a námesti v čase od 10.-13.hod.