Prievaly

Milí rodičia, starí rodičia ! Deti Materskej školy Vás srdečne pozývajú na vianočnú besiedku spojenú s predajom vianočných predmetov, ktorá sa bude konať v utorok 20.12.2016 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome.