Prievaly

Obecný úrad Prievaly pozýva všetkých starších spoluobčanov na Posedenie pre dôchodcov, ktoré sa bude konať v sobotu 8.10.2016 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome. Pred posedením sa uskutoční svätá omša za seniorov v kostole o 13.00 hod. Atmosféru posedenia budú spríjemňovať Šandorfskí muzikanti. Všetci dôchodcovia sú srdečne vítaní !