Prievaly

V sobotu 1.10.2016 o 15.00 hod. budú v obradnej sieni Obecného úradu uvítané do života tieto deti:

Alexander Jozef Janotka, Mia Ferenčičová, Michal Zaviš, Šimon Vanek, Michal Uhrinek, Jakub Záviš, Heidi Híleková, Elizabet Danielová.