Prievaly

Mudr. Dederová, Zdravotné stredisko Cerová, oznamuje, že v dňoch 08.09.– 19.09.2016 (vrátane) nebude ordinovať.
Zastupuje MUDr. Timeková,  Zdravotné stredisko Jablonica.
Ordinačné hodiny:pondelok – piatok : 07.00 – 12.00 hod.