Prievaly


 

 

 

 

 

 

Dátum

Deň

Doba plánovanej činnosti (zákaz vstupu)

 

 

 

  Severne od Rudavy                           Južne od Rudavy

 

01.08.15

sobota

-

-

 

02.08.15

nedeľa

-

-

 

03.08.15

pondelok

-

-

 

04.08.15

utorok

-

-

 

05.08.15

streda

-

-

 

06.08.15

štvrtok

-

-

 

07.08.15

piatok

-

-

 

08.08.15

sobota

-

-

 

09.08.15

nedeľa

-

-

 

10.08.15

pondelok

-

08:00-15:00

 

11.08.15

utorok

07:00-15:00

08:00-15:00

 

12.08.15

streda

07:00-15:00

08:00-15:00

 

13.08.15

štvrtok

07:00-18:00

08:00-15:00

 

14.08.15

piatok

07:00-12:00

08:00-15:00

 

15.08.15

sobota

-

-

 

16.08.15

nedeľa

-

-

 

17.08.15

pondelok

07:00-15:00

08:00-15:00

 

18.08.15

utorok

07:00-15:00

08:00-15:00

 

19.08.15

streda

07:00-15:00

08:00-15:00

 

20.08.15

štvrtok

07:00-18:00

08:00-15:00

 

21.08.15

piatok

07:00-12:00

08:00-15:00

 

22.08.15

sobota

-

-

 

23.08.15

nedeľa

-

-

 

24.08.15

pondelok

07:00-15:00

08:00-15:00

 

25.08.15

utorok

07:00-15:00

08:00-15:00

 

26.08.15

streda

07:00-15:00

08:00-15:00

 

27.08.15

štvrtok

07:00-18:00

08:00-15:00

 

28.08.15

piatok

07:00-12:00

08:00-15:00

 

29.08.15

sobota

-

-

 

30.08.15

nedeľa

-

-

 

31.08.15

pondelok

-

08:00-15:00

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie

Vojenského obvodu zakázaný.

Hrozí reálne ohrozenie života a zdravia.

 

Na územie VVP Turecký Vrch platí trvalý zákaz vstupu

                                                                       Pavol ŠKRHA

                                                                                                   vedúci správy VO Záhorie