Prievaly

Mudr. Ihab Ibrahim, zubná ambulancia Cerová, oznamuje,
že v dňoch
08.07.-24.07.2015 nebude ordinovať kvôli dovolenke.

Zastupuje MUDr. Pavol Gašpar, Senica.


Ďalej zastupuje MUDr. Jarmila Šuleková,zdravotné stredisko Jablonica,

ordinuje v pondelok až piatok od 07.-11.hod. tel.: 034/658 31 34.