Prievaly

 

 

 

 

 

Dátum

Deň

Doba plánovanej činnosti (zákaz vstupu)

 

 

 

Severne od Rudavy                          Južne od Rudavy

 

1.4.2015

streda

07:00-18:00

-

 

2.4.2015

štvrtok

07:00-16:00

08:00-14:30

 

3.4.2015

piatok

-

08:00-14:30

 

4.4.2015

sobota

-

-

 

5.4.2015

nedeľa

-

-

 

6.4.2015

pondelok

-

-

 

7.4.2015

utorok

07:00-15:00

-

 

8.4.2015

streda

07:00-15:00

08:00-14:30

 

9.4.2015

štvrtok

07:00-18:00

08:00-14:30

 

10.4.2015

piatok

07:00-12:00

-

 

11.4.2015

sobota

07:00-18:00

-

 

12.4.2015

nedeľa

-

-

 

13.4.2015

pondelok

 

08:00-14:30

 

14.4.2015

utorok

07:00-15:00

08:00-18:00

 

15.4.2015

streda

07:00-15:00

08:00-18:00

 

16.4.2015

štvrtok

07:00-18:00

08:00-18:00

 

17.4.2015

piatok

07:00-12:00

08:00-15:00

 

18.4.2015

sobota

-

 

 

19.4.2015

nedeľa

-

 

 

20.4.2015

pondelok

-

08:00-16:00

 

21.4.2015

utorok

07:00-16:00

08:00-16:00

 

22.4.2015

streda

07:00-16:00

08:00-16:00

 

23.4.2015

štvrtok

07:00-18:00

08:00-16:00

 

24.4.2015

piatok

07:00-12:00

08:00-16:00

 

25.4.2015

sobota

07:00-18:00

-

 

26.4.2015

nedeľa

07:00-18:00

-

 

27.4.2015

pondelok

07:00-16:00

08:00-16:00

 

28.4.2015

utorok

07:00-16:00

08:00-16:00

 

29.4.2015

streda

07:00-16:00-

08:00-16:00

 

30.4.2015

štvrtok

07:00-16:00

08:00-16:00

 

 

 

 

 

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie

Vojenského obvodu zakázaný.

Hrozí reálne ohrozenie života a zdravia.

 

Na územie VVP Turecký Vrch platí trvalý zákaz vstupu

                                                                       Pavol ŠKRHA                                                                                                     vedúci OÚVO Záhorie