Prievaly

 

c chotar 2015

 

Výzva  k vytvoreniu adresára zaujímavých stromov v regióne Podhoran


Vážení priatelia prírody!
 Na výročnej členskej schôdzi OZ Podhoran pri vyhlasovaní 4. Ročníka súťaže „Čistý chotár“ padol nápad pomôcť zachrániť významné stromy v regióne. Preto sme sa rozhodli, že v rámci tejto súťaže zmapujeme v celom regióne zaujímavé, historické,  chránené stromy alebo skupinky stromov.

Do pozornosti dávame stromy, ktoré majú svoj príbeh, stoja na hranici obce, tvoria alej alebo niečo v obci symbolizujú a chceli by ste ho zachrániť.
Po určení takého stromu alebo skupiny stromov a po dohode s vami a odborníkom - arboretistom  spracujeme kompletný materiál, ktorý by slúžil ako podklad pre spoločný projekt na záchranu týchto stromov.


Čo k tomu potrebujeme? Do konca mesiaca apríl 2015 nahlásiť (stačí mailom "maspodhoran @ gmail.com") do kancelárie:

- názov stromu alebo stromov,
- lokalitu (obec, miesto – v dedine, v poli)
- fotografiu.

Ostatné záležitosti budú dohodnuté po tomto termíne.