Prievaly

                                                                                                                 Obecný úrad
                                                                                                                 906 34 PRIEVALY

 

Vybavuje Žabková/033-5563151                                                                  dňa 12.03.2015

 

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z.o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 22.04.2015 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:15 hod. do 10:50 hod.:

PRIEVALY č.104/IHRISKO, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 222,223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 24/VL, 24/VP, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256,
256/OP, 260, 263, 264, 264/OP, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 270/VE, 272, 273, 274, 276, 277,
277/3, 278, 278/BL, 279, 28, 28/OP, 280, 281, 283, 283/VE, 29, 30, 30/TS, 31, 32, 325, 329, 33, 331,
332, 333, 334, 334/VE, 335,336, 337, 338, 339, 34, 340, 341, 346, 347, 348, 349, 35, 350, 351, 352,
353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 363/BL, 364, 369, 37, 371, 372, 373, 38,
381, 39, 40, 41, 42, 425, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 567/-, 57, 573/2, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77

V čase od 11:45 hod. do 14:20 hod.:

LOKA ŠM č.105, 106, 107, 108, 108/TS, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 186, 343, 344,
345, 345/VE PRIEVALY č. 100, 101, 102, 103, 108/VE, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 129/VE, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 139/OP, 146, 147, 368, 416, 79, 79/OP,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89/ZA, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Ďakujeme za spoluprácu.

                                                                                   S pozdravom
                                                                      Ing. Miroslav Harnoš Viera Žabková

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie,zrušenie) nájdete na internete: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.