Prievaly

 

                                                                                                                         Obecný úrad
                                                                                                                       906 34 PRIEVALY

 

Vybavuje Žabková/033-5563151                                                                     dňa 12.03.2015

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 23.04.2015 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 11:40 hod. do 14:20 hod.:

LOKA MLYN DOLNÝ OLŠOVSKÝ č. 308/BL, 324, 324/BL, 324/VE, 370, 374

LOKA MLYN HORNÝ OLŠOVSKÝ č. 322 , 322/ZA, 323, 323/BL

LOKA SOKOLD č. 76

PRIEVALY č. 1
, 10, 11, 12, 12/ZA, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 2/TS, 20, 21, 22, 2267, 23, 25, 3, 3647, 5, 6, 7, 8, 9

Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom

                                         Ing. Miroslav Harnoš                             Viera Žabková

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie,zrušenie) nájdete na internete: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.