Prievaly

Oznamujeme príbuzným klientov Láskavých dlaní Prievaly 139, že pre zvýšený  výskyt ochorení klientov sa návštevy klientov do odvolania pozastavujú.
Kontakt s klientmi prosíme riešiť telefonicky alebo prostredníctvom personálu Láskavých dlaní na t. č. 0346572351.


Za pochopenie ďakujeme!
                                                                                                   V Prievaloch,dňa:10.3.2015                   
                                                                                                  Mgr. Jana Poláková- riaditeľka