Prievaly


 

 

 

 

 

Dátum

Deň

Doba plánovanej činnosti (zákaz vstupu)

 

 

 

    Severne od Rudavy                         Južne od Rudavy

 

1.3.2015

nedeľa

-

-

 

2.3.2015

pondelok

07:00-15:00

08:00-14:30

 

3.3.2015

utorok

07:00-15:00

08:00-14:30

 

4.3.2015

streda

07:00-15:00

-

 

5.3.2015

štvrtok

07:00-15:00

-

 

6.3.2015

piatok

07:00-12:00

-

 

7.3.2015

sobota

-

-

 

8.3.2015

nedeľa

-

-

 

9.3.2015

pondelok

07:00-15:00

08:00-15:00

 

10.3.2015

utorok

07:00-15:00

08:00-15:00

 

11.3.2015

streda

07:00-15:00

08:00-15:00

 

12.3.2015

štvrtok

07:00-18:00

08:00-15:00

 

13.3.2015

piatok

07:00-12:00

08:00-15:00

 

14.3.2015

sobota

07:00-17:00

-

 

15.3.2015

nedeľa

-

-

 

16.3.2015

pondelok

07:00-15:00

08:00-15:00

 

17.3.2015

utorok

07:00-15:00

08:00-15:00

 

18.3.2015

streda

07:00-15:00

08:00-15:00

 

19.3.2015

štvrtok

07:00-18:00

08:00-15:00

 

20.3.2015

piatok

07:00-12:00

08:00-15:00

 

21.3.2015

sobota

07:00-17:00

-

 

22.3.2015

nedeľa

07:00-17:00

-

 

23.3.2015

pondelok

07:00-15:00

08:00-15:00

 

24.3.2015

utorok

07:00-15:00

08:00-15:00

 

25.3.2015

streda

07:00-16:00

08:00-15:00

 

26.3.2015

štvrtok

07:00-16:00

08:00-15:00

 

27.3.2015

piatok

07:00-17:30

08:00-15:00

 

28.3.2015

sobota

07:00-17:00

-

 

29.3.2015

nedeľa

-

-

 

30.3.2015

pondelok

07:00-16:00

08:00-14:30

 

31.3.2015

utorok

07:00-16:00

-

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie

Vojenského obvodu zakázaný.

Hrozí reálne ohrozenie života a zdravia.

 

Na územie VVP Turecký Vrch platí trvalý zákaz vstupu

                                                                  Pavol ŠKRHA                                                                                            vedúci OÚVO Záhorie