Prievaly

 Mudr. Ihab Ibrahim, zubná ambulancia Cerová, oznamuje, že v dňoch 02.-06.03.2015 nebude ordinovať kvôli dovolenke.
Bolestivé prípady vybavuje MUDr. Šuleková, zdravotné stredisko Jablonica, ordinuje v pondelok až piatok od 07.-11.hod.
tel.: 034/658 31 34.