Prievaly

 

Kandidáti na starostu spolu s kandidátmi  na poslancov obce Prievaly Vás pozývajú na „Stretnutie s občanmi,“ ktoré
sa uskutoční v nedeľu 9.novembra 2014 o 15.00 hod.  v Kultúrnom dome v Prievaloch.

Máte možnosť stretnúť sa s nimi, porozprávať sa a dozvedieť sa, čo chcú a plánujú urobiť pre obec a jej obyvateľov.