Prievaly

 

 

 

 

 

 

Dátum

Deň

Doba plánovanej činnosti (zákaz vstupu)

 

 

 

Severne od Rudavy                       Južne od Rudavy

 

1.11.2014

sobota

-

-

 

2.11.2014

nedeľa

-

-

 

3.11.2014

pondelok

07:00-15:00

08:00-14:30

 

4.11.2014

utorok

07:00-22:00

-

 

5.11.2014

streda

07:00-22:00

-

 

6.11.2014

štvrtok

07:00-18:00

-

 

7.11.2014

piatok

07:00-17:00

-

 

8.11.2014

sobota

07:00-17:00

-

 

9.11.2014

nedeľa

-

-

 

10.11.2014

pondelok

07:00-15:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

11.11.2014

utorok

07:00-17:00

08:00-20:00

 

12.11.2014

streda

07:00-17:00

08:00-20:00

 

13.11.2014

štvrtok

07:00-18:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

14.11.2014

piatok

07:00-12:00

08:00-20:00

 

15.11.2014

sobota

07:00-17:00

-

 

16.11.2014

nedeľa

-

-

 

17.11.2014

pondelok

-

-

 

18.11.2014

utorok

07:00-15:00

08:00-15:00,17:00-20:00-

 

19.11.2014

streda

07:00-16:00

08:00-17:00

 

20.11.2014

štvrtok

07:00-18:00

08:00-12:00

 

21.11.2014

piatok

07:00-12:00

08:00-20:00

 

22.11.2014

sobota

07:00-17:00

-

 

23.11.2014

nedeľa

-

-

 

24.11.2014

pondelok

07:00-17:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

25.11.2014

utorok

07:00-16:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

26.11.2014

streda

07:00-16:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

27.11.2014

štvrtok

07:00-18:00

08:00-20:00

 

28.11.2014

piatok

07:00-12:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

29.11.2014

sobota

-

-

 

30.11.2014

nedeľa

-

-

 

 

 

 

 

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie

Vojenského obvodu zakázaný.

Hrozí reálne ohrozenie života a zdravia.

 

Na územie VVP Turecký Vrch platí trvalý zákaz vstupu

                                                                  Pavol ŠKRHA                                                                                                vedúci OÚVO Záhorie