Prievaly

 

 

 

 

 

 

Dátum

Deň

Doba plánovanej činnosti (zákaz vstupu)

 

 

 

     Severne od Rudavy                            Južne od Rudavy

 

1.10.2014

streda

07:00-17:00

-

 

2.10.2014

štvrtok

07:00-18:00

-

 

3.10.2014

piatok

07:00-23:00

-

 

4.10.2014

sobota

07:00-17:00

-

 

5.10.2014

nedeľa

-

-

 

6.10.2014

pondelok

07:00-15:00

08:00-14:30

 

7.10.2014

utorok

07:00-17:00

08:00-14:30

 

8.10.2014

streda

07:00-17:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

9.10.2014

štvrtok

07:00-18:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

10.10.2014

piatok

07:00-12:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

11.10.2014

sobota

-

-

 

12.10.2014

nedeľa

-

-

 

13.10.2014

pondelok

07:00-15:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

14.10.2014

utorok

07:00-15:00

08:00-15:00

 

15.10.2014

streda

07:00-15:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

16.10.2014

štvrtok

07:00-18:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

17.10.2014

piatok

07:00-12:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

18.10.2014

sobota

07:00-18:00

-

 

19.10.2014

nedeľa

-

-

 

20.10.2014

pondelok

07:00-15:00

08:00-14:30

 

21.10.2014

utorok

07:00-15:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

22.10.2014

streda

07:00-15:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

23.10.2014

štvrtok

07:00-18:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

24.10.2014

piatok

07:00-12:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

25.10.2014

sobota

-

-

 

26.10.2014

nedeľa

-

-

 

27.10.2014

pondelok

07:00-15:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

28.10.2014

utorok

07:00-15:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

29.10.2014

streda

07:00-15:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

30.10.2014

štvrtok

07:00-15:00

08:00-15:00,17:00-20:00

 

31.10.2014

piatok

07:00-12:00

08:00-15:00,17:00-20:00

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie

Vojenského obvodu zakázaný.

Hrozí reálne ohrozenie života a zdravia.

 

Na územie VVP Turecký Vrch platí trvalý zákaz vstupu

                                                                       Pavol ŠKRHA
                                                                                                   vedúci OÚVO Záhorie